Komunikat PNWM w sprawie koronawirusa

Komunikat PNWM w sprawie koronawirusa

W związku z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) otrzymuje w ostatnich dniach od swoich wnioskodawców wiele zapytań dotyczących zaplanowanych projektów.

Dokładna analiza sytuacji

Bezpieczeństwo uczestników projektów wspieranych przez PNWM jest dla nas sprawą priorytetową. Prosimy zatem organizatorów spotkań młodzieży – przedstawicieli instytucji partnerskich projektu – aby zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa dokładnie sprawdzili, jak kształtuje się sytuacja w rejonie, gdzie ma dojść do wymiany, a następnie wspólnie zadecydowali, czy projekt może się odbyć. Jeśli ryzyko wydaje się zbyt duże, partnerzy mogą rozważyć, czy przełożyć spotkanie na późniejszy termin czy też odwołać projekt.

Kontakt z PNWM

W przypadku przełożenia lub odwołania projektu prosimy niezwłocznie skontaktować się pisemnie z PNWM lub właściwą jednostką centralną PNWM. Dalsze działania i ich wpływ na dofinansowanie prosimy omówić z Państwa osobą kontaktową w PNWM lub we właściwej jednostce centralnej.

Zwrot kosztów

Jeśli zaplanowane spotkanie zostanie przełożone na późniejszy termin bądź zostanie odwołane, a poniesiono już koszty związane z projektem, wówczas PNWM może zastosować klauzulę o działaniu siły wyższej i zwrócić, zgodnie z Wytycznymi wspierania PNWM, poniesione koszty, których nie udało się odzyskać w inny sposób. W takim przypadku prosimy o indywidualny kontakt z osobą odpowiedzialną w PNWM lub we właściwej jednostce centralnej.

Aktualne informacje i komunikaty w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa – przydatne linki:

 

za: PNWM.ORG