Kolejny workcamp na Wyspie

W dniach 9-11 marca br. w Domu Pojednania i Spotkań odbyło się spotkanie przygotowawcze przed kolejnym polsko-niemieckim workcampem na Wyspie Św. Franciszka. Podczas dwóch dni pobytu w Gdańsku opracowano szczegółowy program pobytu oraz zakres wykonywanych prac na terenie Wyspy. Głównym punktem programu było spotkanie z architektem Maciejem Bocheńskim, który przedstawił opracowane dotychczas plany architektoniczne i aktualny stan prac na terenie przyszłej siedziby Domu.

W spotkaniu tym uczestniczył Dyrektor DMK, o. Roman Zioła, koordynatorzy workcampu z Polski- Agnieszka Błaszczak i Jakub Garsta oraz goście z Niemiec- koordynatorka organizacji partnerskiej WaBeQ z Bremy wraz z ekspertem budowlanym Andreasem Schröder-Schwarzer. Polską szkołę partnerską- Zespół Szkół Budowlanych w Słupsku reprezentowała nauczycielka-koordynatorka Jolanta Łopaciuk. Tegoroczny workcamp na Wyspie Św. Franciszka odbędzie się w dniach 11-24 lipca. Prace na terenie dawnej Forsterówki wykonywać będzie 30 młodych ludzi z Polski i Niemiec, dla których będzie to swoista praktyka- okazja do rozszerzenia swoich kompetencji zawodowych, ale również możliwość zbliżenia pomiędzy oboma narodami i kontynuacja misji Domu Pojednania i Spotkań polegającej na odwracaniu trudnej polsko-niemieckiej historii poprzez programy wymian młodzieży z obu krajów. Program ten jest kontynuacją zeszłorocznego workcampu zainicjowanego przez koordynatorów DMK i zrealizowanego we współpracy z organizacją partnerską WaBeQ z Bremy.