Kolejne działania na Wyspie

O. Roman Zioła na spotkaniu przełożonych klasztorów franciszkańskich (8.11.2010) poinformował braci o podejmowanych działaniach dotyczących „Wyspy św. Franciszka”. Przypomnijmy, że umowa z Miastem Gdańsk została uroczyście podpsiana 14 czerwca br. w Prezbiterium Kościoła Świętej Trójcy w obecności prezedenta Gdańska Pawła Adamowicza i prowicjała o. Adama Kalinowskiego OFM Conv. Wydarzeniu przyglądali się licznie zgromadzeni goście, w tym parlamentarzyści, smorządowcy, urzędnicy oraz przyjaciele DMK. W dniu 25 czerwca br. nastąpiło protokolarne przekazanie nieruchomości położonej przy ul. Lazurowe 3 i 4 w Gdańsku-Sobieszewie.
Od czasu podpisania umowy podjęto działania zabezpieczające nieruchomośc przed skutkami działań atmosferycznych. Oczyszczone zostały dachówki, rury spustowe. Uzupełniono największe ubytki w poszyciu dachowym. Obiekt obecnie jest stale dozorowany przez stróża. Dodatkowo monitorowany jest także przez firmę ochroniarską. Budynki zostały także dokładnie przejżane przez zespoły ekspertów złożone z budowlańców, architektów, elektryków, specjalistów z zakresu mykologii i ochrony zabytków. Podpisano umowy na dostawę energii elektrycznej i wody. Zainstalowano w budynku głównym węzeł sanitarny na potrzeby pracowników. Już 6 lipca 2010 rozpoczął się na wyspie pierwszy dwutygodniowy program młodzieżowy tzw. workcamp. Czterdziestoosobowa grupa młodzieży z Niemiec (Brema) i z Polski (Słupsk) pracowała porządkując teren, dokonując drobnych prac remontowych, pomagając przy odkrywkach służących ocenie stanu technicznego budynków. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem w mediach ogólnopolskich, m.in. dobrą relację zamieściły program informacyjny TVN /TVN24. Dyrektor DMK ogłosił także konkurs na składanie ofert dotyczących wykonania wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego. Ogłoszenie rekomendacji nastąpi w pierwszej połowie grudnia br. Nad wyborem oferenta wspólnie pracują Rada Programowa DMK i Prowincjalna Komisja Budowlana pod przewodnictwem ekonoma prowincji o. Wojciecha Kuliga.