KOBIETY w BIBLII: „Estera – wierna Bogu i silna mimo lęku” – katecheza

Spotkania z Biblią

Temat: Estera – wierna Bogu i silna mimo lęku

Termin: poniedziałek, 2 grudnia o godz. 18.00 

Na poszczególnych spotkaniach przedstawiane są kobiety, o których mówi Pismo Święte, a które postawione obok mężczyzny odegrały istotną rolę w historii Izraela i wpisały się w biblijny przekaz Objawienia. Każda z nich ma odmienną historię i doświadczenia, ale każda odsłania ważne problemy kobiet współczesnych i niesie Boże przesłanie.

Uczestnictwo w spotkaniach Kobiety w Biblii ma stanowić dla kobiet i mężczyzn silny impuls do dokonania pozytywnych zmian w swoim życiu; pozwoli uczestnikom w nowy sposób spojrzeć na swoje życie, tak jak patrzy na nie Bóg, aby przeżywać je pełniej; nauczy żywej relacji z Bogiem oraz pokarze jak łączyć pełnione role w rodzinie ze swoim życiem osobistym, duchowym, jak uczynić ze swego życia DAR; będzie motywować do odkrycia na nowo kobiecego piękna i niepowtarzalności i uzdolni do podjęcia decyzji o zmianie swych zachowań.

Temat każdego spotkania zależy od życia i doświadczeń określonej kobiety z Biblii. Stąd zostaną podjęte tematy: odrzucenia, próby wiary, straty, samotności, złej mowy, lęku, bliskości z Bogiem, uzdrowienia duszy, itd.

Boże objawienie o kobietach biblijnych może być przestrogą dla współczesnej kobiety lub zachętą i wskazaniem drogi do osiągnięcia bliskiej relacji z Nim.

Na spotkaniu będzie: katecheza, ćwiczenia, modlitwa.

Spotkania jest nieodpłatne.

 

Irena Neumueler: teolog, pedagog, doradca chrześcijański, trener rozwoju osobistego. Ukończyła studia doktoranckie na UKSW w Warszawie na wydziale teologicznym. Ma doświadczenie pracy nauczycielskiej i wykładowcy. Jest pomysłodawczynią i autorką Programu Status Feminae oraz prezesem Fundacji Status Feminae; właścicielką firmy szkoleniowej InSpe INSPIRACJA I ROZWÓJ. Jej pasją od wielu lat jest towarzyszenie i wspieranie w rozwoju duchowym i osobistym drugiego człowieka.