Katolicka młodzież w trosce o ekologię

Młodzi europejczycy z katolickich szkół z Polski, Niemiec i z Łotwy spotkali się w Gdańsku na międzynarodowym ekologicznym programie pn „Wspólne wodne (prze)życie – Gemeinsam Was(ser) erleben!”. Druga część warsztatów odbędzie się w Berlinie. Przedsięwzięcie jest inicjatywą franciszkańskiego Domu Pojednania i Spotkań oraz katolickiej instytucji Ludwig-Wolker Haus z Berlina i diecezjalnego ośrodka arcybiskupstwa berlińskiego Christian-Schreiber-Haus z Alt-Buchhorst. Blisko trzydzieścioro licealistów pierwszą część programu (14-18.04) spędzi w Gdańsku na wspólnych warsztatach ekologicznych, które poprowadzą nasi partnerzy oceanolodzy z Uniwersytetu Gdańskiego.
Licealiście pobiorą również próbki wód m.in. z Motławy (praca na kajakach) i poddadzą je badaniom, zapoznają się również z pracą największej w Polsce Północnej Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód. Z uwagi na trwającą w kraju żałobę narodową, program nie zawiera części o charakterze rozrywkowym. Uczestnicy wezmą udział także we wspólnej polsko-niemieckiej Mszy Św. odprawianej w intencji ofiar katastrofy lotniczej przez kapelana ośrodka archidiecezji berlińskiej i o. Romana Ziołę OFMConv., dyrektora DMK. Modlitwy czytane będą także w języku łotewskim.

W niedzielę 18 kwietnia br. młodzież wyjedzie do Berlina, aby kontynuować swoją pracę. Program ekologiczny zakończy się w dniu 23 kwietnia br. w podberlińskim Alt-Buchhorst.