Kaszubi w DMK

„Spotykając się dziś na dziękczynnej mszy św. w Prezbiterium Kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku, spięliśmy swoistą klamrą naszą Jubileuszową Kaszubską Pielgrzymkę do Ziemie Świętej i Jordanii, która rozpoczęła się tu, w tym symbolicznym miejscu, spotkaniem z Dobrą Nowiną ( „Ewanielie na kaszëbsczi tolmaczoné”) w przekładzie franciszkanina o. Adama R. Sikory” – powiedział o. Roman Zioła, dyrektor Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku, witając kaszubskich pątników. Członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz sympatycy i miłośnicy regionu przybyli do Gdańska (10.11.2010), aby raz jeszcze przypomnieć sobie chwile spędzone w Ziemi Chrystusa. Pielgrzymka, która odbyła się w dniach 25.09-2.10.2010 r. była dla wszystkich wielkim przeżyciem. Godne uczczenie jubileuszu 10-lecia odsłonięcia tablicy Pater Noster w języku kaszubskim okazało się bardzo trafnie zaprojektowanym przedsięwzięciem. Wybór trasy uwzględniającej Jordanię także był dla wszystkich niejako dopełnieniem całego cyklu pielgrzymowania po Ziemi Zbawiciela. Mszę św. wspólnie celebrowali ks. dziekan Marian Miotk i o. Roman Zioła OFM Conv., kapelani na pielgrzymkowym szlaku. W swoim pięknym kazaniu wygłoszonym w języku kaszubskim ks. Marian przywołał ewangeliczną scenę uzdrowienia trędowatego i późniejszego podziękowania, które Panu składa Samarytanin. Zaznaczył jak ważna jest nie tylko prośba wypowiadana w modlitwie ale również dziękczynienie. To właśnie podziękowanie Bogu za szczęśliwy powrót z pielgrzymki do kraju było najważniejszą częścią tego spotkania. Pod koniec nabożeństwa wiceprezes Łukasz Grzędzicki przekazał wyrazy wdzięczności księżom kapelanom oraz chorążemu pocztu sztandarowego B. Cirockiemu, który odbierając album „Boże męki, krzyże i kapliczki przydrożne na Kaszubach”, nie krył swojego wzruszenia. Prezes wyróżnił także koordynatora pielgrzymki Arkadiusz Golińskiego. Po wspólnej modlitwie po kościele Św. Trójcy oprowadził o. Tomasz Jank, rektor świątyni a zarazem absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Z dużą swobodą opowiedział o historii gdańskich franciszkanów oraz wzniesionego przez nich kościoła. Wskazał też najcenniejsze zabytki, które niedawno zostały odrestaurowywane. Gorące flaczki i bigos czekały na wspólnej wieczerzy w Domu Pojednania i Spotkań. Nie brakowało także innych przysmaków i przekąsek przyniesionych przez pątników. Wspólna biesiada trwała do późnych godzin nocnych. Oglądano wyświetlane na dużym ekranie zdjęcia oraz film przygotowany przez Dorotę i Bogdana Kiedrowskich. Kilkadziesiąt egzemplarzy listopadowej Pomeranii rozeszło się „na pniu”. Wszyscy wyrazili duże zainteresowanie albumem przygotowywanym przez A. Golińskiego i ks. M. Miotka. Intencją autorów jest upamiętnienie pięknego jubileuszu wspólnego pielgrzymowania śladami Chrystusa w 10 rocznicę odsłonięcia tablicy z tekstem w j. kaszubskim Modlitwy Pańskiej w kościele Pater Noster. Publikacja zawierać będzie reportaż z pobytu w Ziemi Świętej i Jordanii, wygłoszone po kaszubsku kazania ks. Mariana oraz fotografie z informacjami o najważniejszych odwiedzanych miejscach. Wydawnictwo ukaże się nakładem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Foto: Kaszubska Pielgrzymka do Ziemi Świętej i Jordanii 25.09-2.10.2010