Kartuzy – Hamm – Projekt „Przyszłość Europy”!

„Przyszłość Europy” to kolejny projekt, w ramach którego uczestnicz z Kartuz (Polska) oraz Pfarrerei St. Agnes w Hamm (Niemcy) w dniach 17-22 września br. uczestniczyli w polsko-niemieckim spotkaniu młodzieży.

Głównym tematem projektu była przyszłość i wyzwania jakie czekają Europę, a także refleksje dotyczące naszej wspólnej przyszłości.

Warsztaty miały na celu zachęcić młodych uczestników do refleksji nad znaczeniem słowa „solidarność”, a zwłaszcza w kontekście „Europy”. Ich wiedza o autentycznym gdańskim ruchu solidarnościowym została następnie poszerzona podczas wizyty w Europejskim Centrum Solidarności.

Poza tym obszarem tematycznym pozostało wystarczająco dużo czasu, aby zwiedzić centrum Gdańska podczas gry miejskiej, zobaczyć sąsiednie miasto Sopot, poznać się lepiej w kręgielni lub po prostu zajrzeć do pobliskiego centrum handlowego.

Podczas pobytu w Kartuzach uczestnicy mieli dodatkową okazję, by zetknąć się z kulturą kaszubską, odwiedzić Urząd Miasta Kartuzy oraz zobaczyć miejsca gdzie ich polscy koledzy uczą się na co dzień.

 

Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację.

Projekt odbył się dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).

Dziękujemy za wsparcie finansowe!

 


 

„Die Zukunft Europas” ist ein weiteres Projekt, bei dem Teilnehmende aus Kartuzy (Polen) und der Pfarrerei St. Agnes in Hamm (Deutschland) vom 17. bis 22. September an einer deutsch-polnischen Jugendbegegnung teilnahmen.

Das Hauptthema des Projekts war die Zukunft und die Herausforderungen, vor denen Europa steht, sowie Überlegungen zu unserer gemeinsamen Zukunft.

Der Workshop sollte die jungen Teilnehmer dazu anregen, über die Bedeutung des Wortes „Solidarität” nachzudenken, insbesondere im Zusammenhang mit „Europa”. Ihr Wissen über die authentische Danziger Solidaritätsbewegung wurde anschließend bei einem Besuch des Europäischen Solidaritätszentrums vertieft.

Außerhalb dieses Themenbereichs blieb genügend Zeit, um bei einem Stadtspiel das Zentrum von Danzig zu erkunden, die Nachbarstadt Sopot zu besichtigen, sich auf einer Bowlingbahn besser kennen zu lernen oder einfach nur einen Blick in das nahe gelegene Einkaufszentrum zu werfen.

Während ihres Aufenthalts in Kartuzy hatten die Teilnehmer zusätzlich die Gelegenheit, die kaschubische Kultur kennenzulernen, das Rathaus von Kartuzy zu besichtigen und die Orte zu sehen, an denen ihre polnischen Kollegen täglich lernen.

 

Unten finden Sie einen kurzen Fotobericht.

Das Projekt wurde dank der finanziellen Unterstützung durch das Deutsch-Polnische Jugendwerk (PNWM) ermöglicht.

Vielen Dank für Ihre finanzielle Unterstützung!