Już za tydzień szkolenia w Ługańsku!

„Od mediacji szkolnej ku społeczeństwu obywatelskiemu.

Projekt współpracy polsko-ukraińskiej 2013″

 

16 września 2013 w obwodzie ługańskim (Ukraina) rozpoczną się warsztaty edukacyjne dotyczące mediacji szkolnej i wychowania demokratycznego młodzieży. Projekt edukacyjny Od mediacji szkolnej ku społeczeństwu obywatelskiemu jest kontynuacją długofalowych działań Domu Pojednania i Spotkań im. Maksymiliana Kolbego w Gdańsku we współpracy z partnerem – Ługańską Obwodową Grupą Mediacji – na polu edukacji obywatelskiej w Ukrainie. Partnerem projektu jest Polskie Centrum Mediacji z oddziałem w Sopocie.

Nasze działania skierowane są do szkół gimnazjalno-licealnych z ośmiu miejscowości w regionie ługańskim. Program składa się z cyklu warsztatów na temat mediacji szkolnej dla uczniów i nauczycieli, które odbędą się na terenie Ukrainy i zostaną poprowadzone przez polsko-ukraiński zespół doświadczonych trenerów-mediatorów.

Jak wskazują wyniki badań i wieloletnich obserwacji ekspertów zajmujących się problematyką konfliktów w szkole, poziom edukacji efektywnego zarządzania konfliktami w szkołach średnich obwodu ługańskiego jest jednym z najniższych w kraju. Pedagodzy podkreślają, że na każdej lekcji powstaje od 25 do 150 sytuacji psychologicznej nieniezgodności/niekompatybilności (konfliktu interesów) między uczniami a nauczycielami (dane z badań nad konfliktami w szkole S.W Banykinej, Moskwa 2001). Inni badacze stwierdzają, że konflikt nie należy do zjawisk, którymi można efektywnie zarządzać w oparciu o życiowe doświadczenia – potrzebne jest kształcenie. G.B. Shulga (psycholog i dadacz) stwierdza, że umiejętność radzenia sobie z konfliktami jest ważnym elementem demokratycznego wychowania młodzieży. Z powyższego wynika, że choć konflikt sam w sobie jest zjawiskiem naturalnym, to brak umiejętnego zarządzania nim w szkole powoduje negatywne skutki w postaci wzrostu aktów przemocy a w długoterminowej perspektywie – nieprawidłowego wychowania młodzieży przejawiającego się w braku u niej nawyków obywatelskiego i demokratycznego postępowania – także potem w dorosłym życiu. Według obserwacji trenerów ŁOGM, absolwenci szkół średnich obwodu ługańskiego w większości nie są w trakcie nauki szkolnej wyposażani we właściwe wzorce i kompetencje w zakresie zarządzania konfliktem, co jest zagrożeniem dla demokratycznego społeczeństwa, gdyż to właśnie szkoła jest w dużej mierze odpowiedzialna za budowanie jego podwalin poprzez edukację młodzieży i przygotowanie jej do dorosłego życia.

Łączna liczba uczestników szkoleń w 8 szkołach wyniesie 240 os. Będą to szkoły w miastach Fabricznoje, Lutugino, Roskosznoje, Swierdlowsk, Antracyt, Nowoderkul, Stanica Ługańskaja, Starobelsk obwodu Ługańskiego.

 

Jednym z efektów współpracy dwóch zespołów eksperckich z Polski i Ukrainy będzie wydanie zbioru materiałów pt. „Mediacja od A do Z. Podręcznik świadomego ucznia i obywatela”. Publikacja będzie stanowić wsparcie merytoryczne i metodyczne dla nauczycieli i uczniów szkół obwodu ługańskiego, którzy chcą poszerzać wiedzę oraz rozwijać swoje umiejętności w zakresie mediacji rówieśniczej. Zawarte w podręczniku materiały zostaną opracowane w ramach polsko-ukraińskiej wymiany doświadczeń i współpracy projektowej.

 

Więcej informacji nt. projektu dostępnych jest na stronie internetowej: http://mediatsjavshkole.com/

 

Projekt jest współfinansowany ze środków programu programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r

Sofiia Useinova

Koordynator projektu

stopka_polska