Już działamy w Ługańsku

Minął drugi dzień pobytu w Ukrainie w ramach projektu mediacji szkolnej w Obwodzie Ługańskim – najdalej wysuniętym na wschód regionie kraju. Tutaj w najbliższych dniach przeprowadzimy cykl treningów w zakresie mediacji szkolnej i rówieśniczej w 8 wsiach i miasteczkach z udziałem ponad 240 uczniów i nauczycieli. Zajęcia odbywać się będą w miejscowych szkołach, a poprowadzi je zespół polskich i ukraińskich doświadczonych trenerów mediatorów.

Dzisiaj (16.09) w Ługańsku oficjalnie zainaugurowaliśmy treningi konferencją prasową połączoną z seminarium, podczas którego zgromadzeni goście – m.in. przedstawiciele lokalnych mediów, pedagodzy i psycholodzy szkolni – poznali cele, zaplanowane działania i oczekiwane rezultaty Projektu.

O polskich doświadczeniach wprowadzania mediacji w szkole opowiedziała dyrektor sopockiego oddziału Polskiego Centrum Mediacji, doświadczona trener, pracownik akademicki i pedagog szkolny Katarzyna Stryjek.

Jutro ruszamy w teren. Jedziemy do oddalonej o 10 km. od stolicy regionu wsi Fabricznoje, liczącej niecałe 2 tysiące mieszkańców. W miejscowości tej funkcjonuje niewielka szkoła, w której przeprowadzimy pierwszy z serii treningów mediacji rówieśniczej.

A tymczasem kilka zdjęć z dzisiejszego seminarium z konferencją prasową.

Projekt jest współfinansowany ze środków programu programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r

1185725_545798628827014_695876849_n 1233490_545798652160345_1269114672_n

***

Завершился второй день пребывания в Украине в рамках проекта школьной медиации в Луганской области – самом восточном регионе страны. Здесь в ближайшие дни мы проведем цикл тренингов по медиации ровесников и школьной медиации в 8 селах и городах с участием более 240 учеников и учителей. Занятия будут проходить в местных школах, а проведет их команда опытных польских и украинских тренеров-медиаторов.

Сегодня (16.09) в Луганске состоялась официальная инаугурация тренингов во время организованных по этому поводу пресс-конференции и семинара. Собравшиеся гости – представители местных СМИ, школьные педагоги и психологи – ознакомились с целями, запланированным графиком работы и ожидаемыми результатами Проекта.

О польском опыте развития медиации в школе рассказала директор сопотского отделения Польского Центра Медиации, опытный тренер, научный сотрудник и школьный педагог Катажина Стрыек.

Завтра мы отправимся в школу, которая расположена в 10 км. от областного центра в поселке Фабричное. Местность насчитывает не более 2000 жителей. Здесь работает небольшое учебное заведение, в котором мы проведем первый из серии тренингов по медиации ровесников.

А пока к вашему вниманию несколько фотографий с сегодняшнего семинара и пресс-конференции.

Проект софинансирован из средств грантовой программы «Поддержка демократии 2013» в рамках польской программы сотрудничества в поддержку развития Министерства иностранных дел РП в 2013 году.

9896_545798362160374_1566923357_n 1233955_545798312160379_863924416_n

stopka_polska