Jesienne „Study Tours to Poland”

Zakończył się kolejny dwunastodniowy program stażowy dla studentów ze Wschodniej Europy. W dniach od 25 października do 4 listopada 2009 r. studenci z ukraińskich uczelni wyższych przebywali w Gdańsku w ramach projektu Study Tours to Poland, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Jedenastu aktywnych działaczy studenckich w czasie programu miała okazję poznać Polskę w pigułce oraz spotkać się z liderami życia społecznego, politycznego, kulturalnego i naukowego. Nasze zaproszenie przyjął m.in. marszałek senatu RP – Bogdan Borusewicz, legendarny działacz Solidarności, który złożył wizytę w Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku.
W programie jesiennego STP znalazły się oczywiście wykłady i warsztaty dot. historii, systemu polityczno-prawnego, wielokulturowości. Nie zabrakło też spotkań m.in. z przewodniczącym Rady Miasta Gdańska, prezydentem Gdańska, rektorem UG, wojewodą pomorskim. Studenci mieli okazję też odwiedzić instytucje państwowe, urzędy, instytucje kultury, trójmiejskie uczelnie.