Jak wprowadzać ducha Asyżu?

Jak wprowadzać w życie ducha Asyżu? Na to pytanie m.in. starają się znaleźć odpowiedź ojcowie franciszkanie, którzy spotykają się w Lordes we Francji na tygodniowym seminarium „Pro dialogo”(21-27.11.2010) poświęconym zagadnieniom dialogu między religiami. W gronie zakonników z Francji, Rumunii, Malty, Chorwacji, Szwecji, Włoch, Kolumbii, Indonezji, Indii, Kazachstanu i Polski są także przedstawiciele Domu św. Maksymiliana i zarazem całej gdańskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentulanych – ojcowie Roman Zioła, dyrektor DMK i Mateusz Stachowski, członek Rady Programowej DMK.

Spotkania franciszkanów mają charakter cylkiczny. Pierwsze odbyło się przed trzema laty w Asyżu. Przed rokiem spotykano się w rumuńskim Bacau. Uczestnicy zgłębiają także zagadnienia dotyczące ekumnizmu i dialogu międzyreligijnego na przykładzie francuskim. Wymieniają się doświadczeniami. Na forum międzynarodowym zaprezentowano także wnioski wypływające z organizowanych przez ostatnie pięć lat międzyreligijnej inicjatywy „Asyż w Gdańsku”.

Foto: o. Mateusz Stachowski