Ja i tolerancja. Wymiana szkolna

W DMK odbywają się polsko-niemieckie warsztaty, uczące młodych ludzi w wieku od 17 do 22 roku życia, praw człowieka, zrozumienia i tolerancji (15-21.04.12). Program zatytułowany „Ja i tolerancja. Prawa człowieka i jego godność.” realizowany jest we współpracy z ZSZ w Braniewie oraz Bildungswerk des Hessischen Wirtschaft e.V. z Dieburga i Darmstadt (Hesja). Jest to projekt szczególnie ważny. Dla niemieckiej młodzieży – w wielu przypadkach – są to pierwsze zagraniczne doświadczenia i szansa na rozwój osobisty.
Podczas tygodniowego programu młodzież uczestniczy w warsztatach teatralnych prowadzonych przez aktora i reżysera teatralnego Tomasza Walczaka. Uczestnicy poznają uroki Trójmiasta, biorą udział w polsko-niemieckiej grze terenowej po Gdańsku i Braniewie. Wspólne poznawanie odbywa się podczas gry w kręgle oraz w manufakturze słodyczy, gdzie każdy z uczestników ma okazję wykonać własnoręcznie wyroby cukiernicze. Polscy uczestnicy zaprosili swoich niemieckich partnerów do Braniewa, gdzie wspólnie brali udział w spotkaniu ze Starostą Braniewskim Krzysztofem Kowalskim w siedzibie starostwa. W multimedialnej prezentacji przekazano gościom wiedzę na temat historii regionu oraz walorów przyrodniczych i turystycznych. Następnie uczniowie klas gastronomicznych ZSZ w Braniewie przygotowali dla zaproszonych gości typowo polski obiad. Jest to kolejny już międzynarodowy projekt Domu Pojednania i Spotkań we współpracy z ZSZ w Braniewie.

Program wspiera kadra partnerskiej szkoły: Joanna Myślińska-Kisiel oraz Elżbieta Murawska-Ammour. Całe zaś przedsięwzięcie jest efektem wieloletniej współpracy koordynatorów międzynarodowej wymiany młodzieży DMK: Agnieszki Błaszczak i Jakuba Garsty z ZSZ w Braniewie. Jeszcze tego lata młodzież z Braniewa weźmie udział w organizowanym przez DMK polsko-niemiecko-hiszpańskim projekcie, który odbędzie się w Bremie.