Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy:

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest DOM POJEDNANIA I SPOTKAŃ IM. ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO z siedzibą w Gdańsku przy ul. św. Trójcy 4 określanym dalej jako „DMK“, NIP: 5832829533, REGON: 190343600, adres email: biuro@dmk.pl , strona internetowa: www.dmk.pl.

W jakim celu będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
Dane osobowe są przetwarzane abyś mógł skorzystać z oferowanych przez nas usług hotelowych.

Dlaczego mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe?
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy lub podjęcie działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy jakim jest kontakt z DMK aby zgłosić chęć rejestracji lub uzyskać dodatkowe dane dotyczące noclegów oraz sama rejestracja i wpłata zaliczki (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia).
Ponadto Twoje dane osobowe są niezbędne do rozliczenia finansowego ze względu na obowiązek ciążący na DMK (art. 6 ust. 1 lit. c) związany z obsługą księgowo-finansową.

Komu będą ujawniane Twoje dane osobowe?
Dane osobowe mogą być ujawniane:
1) osobom upoważnionym przez DMK (tzn. pracownikom DMK i innym osobom fizycznym wykonującym zadania na rzecz DMK w ramach wymienionego celu);
2) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
3) dostawcom systemów informatycznych i usług IT zapewniających funkcjonowanie DMK i innym podmiotom uczestniczącym w realizacji usług.

Jak długo Twoje dane osobowe będą przechowywane?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 m-cy, a dane dotyczące operacji księgowo-finansowych przez 5 lat, zgodnie z zasadami rachunkowości.

Jakie przysługują Ci prawa?
Rozporządzenie przyznaje Ci następujące prawa:
1) Prawo dostępu do treści swoich danych.
2) Prawo żądania ich sprostowania.
3) Prawo żądania ich usunięcia.
4) Prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
5) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest wymogiem lub obowiązkiem i co się stanie jeżeli ich nie podasz?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania może uniemożliwić realizację usług.

Czy Twoje dane będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub tzw. profilowania?
Twoje dane osobowe nie będą nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, zgodnie z art. 22 rozporządzenia.