„Historia i pedagogika miejsc pamięci w pracy z młodzieżą”

W dniu 13 maja br. w Domu Pojednania i Spotkań odbyło się kolejne szkolenie dla nauczycieli realizowane we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie. Historia jest ważnym i nieodłącznym elementem naszego życia. Ma ona znaczący wpływ na nasze życie codzienne. Jak uczyć historii i sprawić, aby była ona ciekawa- na to pytanie odpowiedzieli podczas szkolenia „Historia i pedagogika miejsc pamięci w pracy z młodzieżą” koordynatorzy- Agnieszka Błaszczak i Jakub Garsta.
„Solidarność”, upadek Muru Berlińskiego, koniec PRL i Układu Warszawskiego, dążenie do wolności, proces transformacji ustrojowej oraz najnowsza historia- jak wykorzystać te tematy jako element pracy z młodzieżą- czy to na lekcji historii, czy podczas godziny wychowawczej? Czy warto poznawać i jak wspólnie z grupą młodzieży, analizować przemiany ustrojowe, które dokonały się w Europie pod koniec XX w.?
Podczas szkolenia uczestnikom przedstawiliśmy metody pracy warsztatowej do wykorzystania podczas realizacji lekcji i projektów szkolnych. Omówione zostały również najnowsze tematy z historii Polski i Europy.
Szkolenie rozpoczęło się od wprowadzenia filmowego- obejrzenia filmu dokumentalnego „Od Solidarności do wolności”- ukazującego najważniejsze wydarzenia historyczne i przemiany polityczne w Europie od 1939 do 1990 roku, które utorowały Polsce drogę do wejścia do NATO i Unii Europejskiej i znacząco wpłynęły na aktualną sytuację młodych
ludzi. Film podsumowała dyskusja i analiza. Następnym etapem szkolenia była praca w grupach i warsztaty metodyczne „Oś czasu”, podczas których uczestnicy dokonali wyboru najważniejszych ich zdaniem wydarzeń historycznych. W kolejnej części warsztatów metodycznych- „Fikcyjne biografie”- stworzono historie życia osób – wszystkie decyzje dotyczące losów fikcyjnych bohaterów podjęte zostały przez uczestników szkolenia. Wpływ na nie miała również historia. W dalszej części szkolenia odbyło się spotkanie ze świadkiem historii- lekcja „żywej” historii- doskonały przykład tego, jak sprawić, aby lekcja historii była dla młodzieży atrakcyjna . Końcowym elementem szkolenia był rajd terenowy- spacer po Gdańsku śladami Solidarności, podczas którego uczestniczą poznali miejsca pamięci i miejsca nieodłącznie związane z najnowszą historią.

Jakub Garsta