Goście z Turyngii w DMK

W dniu 9 lipca w Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku odbyło się spotkanie pracowników DMK z przedstawicielkami lokalnych władz, szkół i instytucji edukacyjnych w Turyngii. Ze strony DMK w spotkaniu wziął udział Jakub Garsta- koordynator projektów międzynarodowych i Susanne Reiß- wolontariuszka europejska. Niemiecką stronę reprezentowały takie instytucje jak Fachhochschule Erfurt, Internationale Bund gmbH Jena, lokalne ministerstwo w Turyngii czy Kinder- und Jugendtreff Erfurt. Podczas godzinnego spotkania poruszono temat współpracy polsko-niemieckiej. Jakub Garsta przedstawił działalność międzynarodową Domu, ze szczególnym uwzględnieniem projektów polsko-niemieckich. Susanne Reiß zaprezentowała wolontariat europejski. W trakcie rozmów poruszono również takie kwestie jak praca młodzieżowa, wsparcie edukacyjne młodych ludzi i możliwości współpracy organizacji z Turyngii z DMK.
Wizyta niemieckich gości była częścią wizyty studyjnej w Gdańsku organizowanej przez Fachhochschule w Erfurcie.

Jakub Garsta