Giełda partnerstw szkolnych „RAZEM – GEMEINSAM”

W dniach 12-15 listopada br. Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku zorganizował po raz pierwszy w historii giełdę partnerską dla szkół z Polski i Niemiec. Program przygotowali i przeprowadzili koordynatorzy projektów międzynarodowych- Agnieszka Błaszczak i Jakub Garsta, którzy nadali giełdzie tytuł „Razem – Gemeinsam”.
W seminarium wzięło udział po 12 nauczycieli z Polski i Niemiec, których szkoły nie posiadają jeszcze partnerstw z krajem sąsiada. Głównym celem „Razem – Gemeinsam” było umożliwienie poznania się potencjalnych instytucji partnerskich z Polski i Niemiec tak, aby w przyszłości zorganizować polsko-niemiecką wymianę młodzieży.
Giełda została uroczyście otwarta przez konsul generalną Republiki Federalnej Niemiec Cornelię Pieper wspólnie z dyrektorem DMK o. Piotrem Pliszką. Podczas swojego przemówienia konsul generalna szczególną uwagę zwróciła na rolę i pracę nauczycieli w drodze do wzajemnego zrozumienia i współpracy pomiędzy Polską a Niemcami. Po wystąpieniu p. Pieper oraz słowach dyrektora DMK wszyscy uczestnicy mieli okazję zaprezentować się- zaznaczając na polsko-niemieckiej mapie miejsce i szkołę, z której przyjechali- w ten sposób powstała mapa przyszłych partnerstw. Tego dnia miał miejsce również wieczór międzykulturowy, podczas którego wszyscy uczestnicy prezentowali swoje regiony i miasta przy pomocy regionalnych produktów, takich jak chleb, wędliny, ciasta, słodycze, przetwory czy trunki. Po prezentacji był czas na degustacje i pierwsze nieformalne rozmowy służące poznaniu się i nawiązaniu partnerstw.
Kolejny dzień programu rozpoczął się od interaktywnej metody profili facebookowych, na koniec której powstała galeria wszystkich uczestników wraz z ich zdjęciami, grupą docelową uczniów, zainteresowaniami itp. Następnie uczestnicy podzieleni na cztery polsko-niemieckie grupy odkrywali Gdańsk przy pomocy metody rajdu terenowego. Podczas podsumowania zaprezentowano wyniki sond ulicznych oraz wiersze i piosenki powstałe podczas wykonywania zadań. Popołudniu wszyscy uczestnicy zaprezentowali swoje szkoły i możliwości współpracy- pokazano prezentacje multimedialne, filmy oraz powstał kiermasz z materiałami przywiezionymi przez uczestników.
Trzeci dzień programu rozpoczął się minutą ciszy będącą hołdem dla zamordowanych podczas zamachów terrorystycznych w Paryżu 12 listopada 2015 r. Przedpołudniem Piotr Kwiatkowski z Referatu Wspierania Wymiany Szkolnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zaprezentował PNWM- możliwości wspierania uczniów. Podczas prezentacji wypełniano wspólnie wniosek o dofinansowanie, obliczano stawki ryczałtowe oraz omawiano cele i metody polsko-niemieckich wymian szkolnych. Całość zakończyła runda pytań. Po obiedzie uczestnicy pracowali w kilku mniejszych, polsko-niemieckich zespołach i opracowywali konkretne programy wymian polsko-niemieckich. Dzień zakończyły prezentacje wyników prac uczestników i ich ocena przez doświadczonych koordynatorów i pedagogów DMK- Agnieszkę Błaszczak i Jakuba Garstę.
Ostatni dzień giełdy to możliwość indywidualnych porad podczas punktu konsultacyjnego oraz szansa na ostatnią wymianę doświadczeń. Program zakończyła ewaluacja i wręczenie zaświadczeń i publikacji PNWM dla wszystkich uczestników.
Giełda partnerstw szkolnych „RAZEM – GEMEINSAM” został dofinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Tekst i foto: Jakub Garsta