Gdański dialog międzyreligijny

Członkowie komitetu organizacyjnego Asyżu w Gdańsku spotkali się w Domu Pojednania i Spotkań na seminarium podsumowującym dialog międzyreligijny. W spotkaniu (10.11.09) wzięli udział: imam Hani Hraish, Tamara Szabanowicz, przewodnicząca Gminy Muzułmańskiej w Gdańsku, Jakub Szadaj, przewodniczący Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego w RP i członek prezydium władz naczelnych Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Janusz Karc, właściciel Oficyny JPII (Drukarni Oruńskiej), red. Adam Hlebowicz, dyrektor Radia Plus oraz dyrektor o. Roman Zioła i Arkadiusz Goliński, reprezentujący DMK
Otwierając spotkanie przełożony klasztoru gdańskich franciszkanów i zarazem dyrektor Domu Św. Maksymiliana o. Roman Zioła podziękował wszystkim organizatorom tegorocznego Asyżu w Gdańsku, całemu zespołowi za pracę i wkład włożony w rozwój dialogu międzyreligijnego. Podkreślił również symboliczne znaczenie udziału w modlitwie o pokój ministrów prowincjalnych wszystkich gałęzi zakonu franciszkańskiego w Polsce w roku jubileuszu 800-lecia. Zaznaczył, że wielkim wydarzeniem towarzyszącym Asyżowi była także wspaniała oprawa artystyczna zapewniona przez Macieja Borowicza i Beatę Pawlak. Jakub Szadaj, reprezentujący społeczność żydowską wyraził satysfakcję z wysokiej frekwencji. Zwrócił uwagę także na spójność programową i wielość relacji medialnych. Dla Tamary Szabanowicz atutem była liczna grupa młodzieży z całego Pomorza, która wzięła udział we wszystkich częściach programu. Janusz Karc zachęcał do rozszerzenia formuły Asyżu w Gdańsku i włączenia w nią ogólnopolskich struktur franciszkańskich. Red. Adam Hlebowicz proponował rozważenie włączenia liczniejszych środowisk młodzieżowych w organizację wydarzeń towarzyszących modlitwie o pokój. Wszyscy z zadowoleniem odnieśli się także do przebiegu Forum Jedności zatytułowanego „Bogactwo i ubóstwo w aspekcie religii”. O relacjach medialnych mówił Arkadiusz Goliński z DMK. Podkreślił, że ukazało się kilkadziesiąt relacji i zapowiedzi tegorocznego Asyżu w Gdańsku. Informacje pojawiały się nie tylko w mediach patronujących: Radio Plus, Echo Miasta, Gość Niedzielny, serwisy informacyjne Franciszkanie.pl i Wrota Pomorze. Zainteresowanie wykazali dziennikarze telewizyjni z ogólnopolskiej TVP, TVP Gdańsk oraz prasa – Polska Dziennik Bałtycki i Gazeta Wyborcza. Cztery stacje radiowe umieszczały info w swoich serwisach o wydarzeniu na Św. Trójcy. Z serwisu na eKAI skorzystało kilkadziesiąt publikatorów internetowych. Uczestnikom i organizatorom słowa uznania przesłał prezes Rady Ministrów – Donald Tusk. Swoje błogosławieństwo korespondencyjnie przekazał także arcybiskup metropolita krakowski ks. kardynał Stanisław Dziwisz. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem, podczas którego kontynuowano rozmowy nt dalszej współpracy.