Gdańsk miastem wolności i tolerancji!

W dniach 6-10 czerwca br. gościliśmy w Domu Pojednania i Spotkań uczniów i pedagogów z Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku oraz Realschule Boltenheide w Wuppertalu. W projekcie „Gdańsk miastem wolności i tolerancji” wzięło udział ponad 30 uczestników z Polski i Niemiec.

Pierwszy wieczór upłynął na integracji przy ognisku. Nie zabrakło wspólnych tańców i sportowych rywalizacji podczas gry w siatkówkę i kosza. Funkcję codziennej „rozgrzewki” pełniły gry integracyjne oparte na animacji językowej i pracy w zespole.

Uczestnicy brali udział w szeregu warsztatów i spotkań dotyczących zagadnienia szeroko rozumianej tolerancji. W programie projektu znalazły się m.in. praca w grupach mieszanych z kartami pracy na Westerplatte. Również w zespołach polsko-niemieckich uczniowie pracowali z kartami gry miejskiej po Starym Mieście.

W trakcie projektu młodzież polska miała okazję oprowadzić niemieckich uczniów po swojej szkole, wprowadzając ich m.in. na wybrane zajęcia lekcyjne. W auli wykładowej odbyła się również przygotowana przez polskich uczniów prezentacja poruszająca zagadnienia tolerancji oraz moderowany panel dyskusyjny. Wszystko zostało przygotowane przez młodzież w trakcie trwania projektu.

W ramach warsztatów grupowych, dotyczących walki o wolność i tolerancję, grupa odwiedziła Stocznię Gdańską i Europejskie Centrum Solidarności.

Wszyscy z niecierpliwością wyczekują kolejnej części projektu, która tym razem odbędzie się w mieście grupy niemieckiej – Wuppertalu.

Projekt dofinansowany był z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży: www.pnwm.org.

 


 

Vom 6. bis 10. Juni dieses Jahres war das Maximilian-Kolbe-Haus (DMK) Gastgeber für SchülerInnen und PädagogInnen des Universitätsgymnasiums in Danzig und der Realschule Boltenheide in Wuppertal. Mehr als 30 TeilnehmerInnen aus Polen und Deutschland nahmen an dem Projekt „Danzig – Stadt der Freiheit und Toleranz” teil.

Der erste Abend wurde zur Integration am Lagerfeuer verbracht. Es wurde viel getanzt und es gab sportliche Rivalitäten beim Volleyball und Basketball. Das tägliche Aufwärmen bestand aus Integrationsspielen, die auf Sprachanimation und Teamarbeit basierten.

Die TeilnehmerInnen nahmen an einer Reihe von Workshops und Begegnungen zum Thema der weit verstandenen Toleranz teil. Das Projektprogramm umfasste die Arbeit in gemischten Gruppen mit Arbeitskarten in Westerplatte. Auch in polnisch-deutschen Teams arbeiteten die SchülerInnen mit Karten für ein Stadtspiel in der Altstadt.

Während des Projekts hatten polnische Jugendliche die Möglichkeit, deutschen SchülerInnen ihre Schule zu zeigen und sie in ausgewählte Klassen einzuführen. Im Hörsaal gab es auch eine von polnischen Teilnehmenden vorbereitete Präsentation zum Thema Toleranz und eine moderierte Podiumsdiskussion. Alles wurde von den Jugendlichen im Rahmen des Projekts vorbereitet.

Im Rahmen eines Gruppenworkshops über den Kampf für Freiheit und Toleranz besuchte die Gruppe die Danziger Werft und das Europäische Solidaritätszentrum.

Alle freuen sich auf den nächsten Teil des Projekts, der dieses Mal in der Stadt der deutschen Gruppe – Wuppertal – stattfinden wird.

Das Projekt wurde vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk gefördert: www.dpjw.de