Galeria z projektu „Od mediacji szkolnej ku społeczeństwu obywatelskiemu”

Projekt jest współfinansowany ze środków programu programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r

____________________________________________

 

Seminarium przygotowujące, 4-7 sierpnia 

 

Warsztaty nt. mediacji szkolnej w Obwodzie Lugańskim, 16-26 września 2013

 

Seminarium nt mediacji szkolnej w Żmierince (Ukraina), 28-29 października 2013

 

Seminarium podsumowujące w Gdańsku, 22-26 listopada 2013

 

stopka_polska