Franciszkańskie warsztaty medialne

Pierwsza edycja franciszkańskich warsztatów medialnych odbyła się w dniu 28 lutego br. w Domu Św. Maksymiliana w Gdańsku. Uczestnicy zgłębili techniki redakcyjne oraz sposoby tworzenia artykułów i informacji prasowych. Ważnym elementem był też dobór treści i zamieszczanie ich na stronach internetowych klasztorów i parafii franciszkańskich. Warsztaty rozpoczęły się o godz. 10.00 i zakończyły się po obiedzie ok. godz. 15.00. Poprowadziła je specjalistka public relations pani Ewa Sielicka, pełniąca jednocześnie funkcję sekretarza Rady Programowej Domu Pojednania i Spotkań.
Warsztaty realizowane są przy współpracy z Komisją do Spraw Środków Społecznego Przekazu Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku. Podczas spotkania członkowie Komisji przekażą również informację nt. animacji medialnej wspólnot oraz funkcjonowania witryny internetowej Prowincji i forum franciszkańskiego.