Forum Pl-De-Lt w DMK

DMK wspólnie z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży jest organizatorem cyklicznych forów trójstronnych, w których uczestniczą multiplikatorze i organizatorzy wymian międzynarodowych z Polsko, Niemiec i Litwy. Do tej pory odbyły się trzy fora. Projekt zakłada organizację sześciodniowego Forum, podczas którego uczestnicy mają możliwość:

– nawiązania kontaktów między organizacjami i placówkami z Polski, Niemiec i Litwy, realizującymi projekty wymiany młodzieży lub zainteresowanym podjęciem współpracy w tym zakresie;

– stworzenia platformy współpracy dla organizacji i placówek z Polski, Niemiec i Litwy;

– podjęcia próby wyznaczenia nowych kierunków w rozwoju polsko-niemiecko-litewskich projektów;

– przybliżenia wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturalnego;

zapoznania się z finansowymi, formalno-prawnymi możliwościami współpracy miedzy Polską, Niemcami a Litwą w obecnej sytuacji społeczno-politycznej;

– poznania wybranych przykładów trójstronnych projektów wymiany młodzieży;

– pogłębienia wiedzy pedagogicznej.

Adresatami przedsięwzięcia są przedstawiciele organizacji/instytucji z Polski, Niemiec i Litwy, realizujących wspólne projekty wymiany młodzieży lub zainteresowani nawiązaniem współpracy. Organizatorzy zapewniają profesjonalne, symultaniczne tłumaczenia na języki polski, niemiecki i litewski.