Forum litewsko-niemiecko-polskie

W dniach 22-25 marca w Domu Pojednania i Spotkań odbyło się forum polsko-litewsko-niemieckie, w którym uczestniczyła grupa nauczycieli, koordynatorów, animatorów oraz innych osób, zajmujących się wymianami międzynarodowymi. Celem spotkania było nawiązanie kontaktów, co skutkować ma przyszłymi wspólnymi projektami. Seminarium dofinansowane było ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

 

W dzień przyjazdu, uczestnicy zapoznali się oraz po krótce opowiedzieli, czym się zajmują. Różnorodność zadań i projektów, jakie wykonywali Polacy, Litwini i Niemcy sprawiła, że już w trakcie seminarium padło kilka pomysłów i planów na przyszłe wymiany.

Uczestnicy forum mieli okazję poznać Gdańsk podczas gry terenowej, polegającej na ścisłej współpracy trzech krajów, ponieważ polecenia do gry napisane były w mieszance słów polsko-litewsko-niemieckich i niemożliwe było ich odczytanie bez reprezentacji z któregokolwiek z tych krajów.

Przez cztery dni grupa mogła wymieniać się doświadczeniami, pomysłami, związanymi z projektami, jak również wymienić się kontaktami, by w przyszłości stworzyć coś wspólnego. Uczestnicy dokładnie opisali swoje dotychczasowe doświadczenia z projektami zagranicznymi, co sprawiło, że każda historia była niepowtarzalna i bardzo inspirująca.

Zwieńczeniem projektu była uroczysta kolacja w Domu Świętego Maksymiliana Kolbego oraz tradycyjna kuchnia tatarska, która niewątpliwie przypadła do gustu wszystkim uczestnikom forum. Ostatniego dnia odbyło się podsumowania oraz ewaluacja, powstałe w trakcie forum pomysły na projekty spisane zostały na papier. Liczymy, że w niedalekiej przyszłości jak najwięcej spośród planów zostanie zrealizowanych.

 

Jakub Garsta, Agnieszka Błaszczak

 

Foto: Monika Kasiura