Ewaluacja jesiennego Study Tours to Poland

Ogólne oceny wizyt w zależności od kraju pochodzenia ujawniają wysokie noty, a więc dużą satysfakcję z pobytu wśród wszystkich narodowości. Najlepiej pobyt w Polsce ocenili Mołdawianie, niemal tak samo dobrze Rosjanie. Nieco gorszą ogólną notę przyznali Ukraińcy których było najwięcej w grupie. Brak oceny wizyty od uczestników z Białorusi.

WIEDZA O POLSCE

Przed wizytą:

  • Większość ankietowanych deklarowała że na temat Polski wie mało albo że posiada jakąświedzę.
  • Najlepszą wiedzą („mam wiedzę”) chwalili się na temat polskiej kultury, literatury, filmu,teatru, polskiej historii, życia codziennego Polaków, warunków życia oraz stylu życiarówieśników w Polsce.
  • Mniejszą wiedzę („wiem mało”) posiadali na temat procesu wejścia Polski do UE, zasadfunkcjonowania polskiej gospodarki, sektora pozarządowego w Polsce, samorządu lokalnego oraz relacji pomiędzy mediami a rządem.Po wizycie:
  •  Wiedza studentów na temat Polski znacznie wzrosła.
  • Wzrosła przede wszystkim wiedza na temat polskiej transformacji (wcześniej w tejkategorii studenci odpowiedzieli że wiedzą bardzo mało). Uczestnictwo w programie pozwoliło pogłębić wiedzę na temat: zasad funkcjonowania sektora pozarządowego oraz samorządu terytorialnego, jaki i wiedzę na temat systemu szkolnictwa.

STP w DMK