Eucharystia – smak życia

W miniony weekend 14-16 września w czasie rekolekcji weekendowym rozważaliśmy wraz z o. Mateuszem Stachowskim tajemnicę Eucharystii. W rekolekcjach wzięło udział 29 osób, głównie z Trójmiasta, Pomorza, Pomorza Zachodniego, a także centralnej Polski i okolic Warszawy. Czas wypełniony był katechezami i Adoracją, dla wielu rekolektantów przeżycie nocnej Adoracji było ważnym doświadczeniem spotkania z Jezusem na osobności. Rekolekcje przyniosły wewnętrzne zrozumienie i poznanie wielu prawd o miłości i bliskości Boga, której wyrazem jest Eucharystia, a także pobudzenie do wdzięczności i dziękczynienia, a nawet uwolnienie od lęku, dzięki zaufaniu Bogu. Oto tylko niektóre ze świadectw:

 

„Dobra wiadomość: Bóg nigdy nie będzie mnie oskarżał!” „Nasz grzech nie jest najważniejszy. Ja jestem równie cenny dla Ojca jak Jego Syn.

„Były silne momenty poruszenia, jakby Jezus przekazywał coś właśnie dla mnie. Ogólnie rekolekcje są dla mnie umocnieniem wiary i powodują, że jeszcze bardziej optymistycznie i z ufnością patrzę na życie moje i w ogóle na życie. Dziękuję!”

„Większa świadomość, czym jest Eucharystia i pewnych prawd
– Krew Chrystusa obmywa nasze grzechy
– Dziękczynienie jest drogą do zbawienia
– Zaufanie jest drogą do świętości.”

 

Wszystkim bardzo dziękujemy za udział w rekolekcjach, życzymy wielu owoców w życiu codziennym i głębokiej przyjaźni z Chrystusem, wyrażanej w Eucharystii – dziękczynieniu!