Etno-DIALOG w DMK

Nauczyciele i dyrektorzy szkół z Krymu na Ukrainie wspólnie ze swoimi koleżankami i kolegami z kaszubskich placówek na Pomorzu m.in. z Kościerzyny, Strzepcza, Żukowa, Brus i Wejherowa spotkali się na kilkudnioym seminarium poświęconym edukacji międzykulturowej (19-24.09.2010). Seminarium poprowadzili specjaliści z instytucji partnerskich, tj. Centrum Edukacji Nauczycieli, Uniwersytetu Gdańskiego oraz trenerzy Domu Pojednania i Spotkań. Oprócz pracy seminaryjnej goście z Ukrainy mieli także okazję odwiedzić także instytucje partnerskie i szkoły w Żukowie, Strzepczu i Wejherowie.

Przedsięwzięcie jest autorskim pomysłem koordynatorów programów wschodnich Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku. Zadanmenie dofinansowane zostało przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

„Etno-DIALOG” – Program edukacji międzykulturowej dla nauczycieli na Krymie i na Kaszubach obejmuje szkolenie w Polsce i na Krymie siedmioro nauczycieli po każdej ze stron w zakresie edukacji regionalnej, międzykulturowej, realizacji projektów oraz narzędzi sieciowych i ICT.

Celami projektu są: 1. Zainicjowanie dialogu międzykulturowego pomiędzy dwiema społecznościami etniczno-narodowymi: Kaszubami i Krymskimi Tatarami; 2. Przeszkolenie nauczycieli w zakresie edukacji regionalnej, międzykulturowej, realizacji projektów oraz narzędzi sieciowych i ICT na potrzeby projektu „Etno-DIALOG” i przygotowanie ich do pełnienia ról: • „ambasadorów” problematyki kaszubskiej i krymsko-tatarskiej, w tym w szczególności „ambasadorów” kultur; • szkolnych kordynatorów projektu współpracy kaszubsko-krymskotatarskiej; • liderów edukacji międzykulturowej w swoich szkołach; 3. Przygotowanie materiałów dydaktycznych do pracy z uczniami; 4. Zainicjowanie współpracy międzynarodowej nauczycieli i szkół na Krymie i Kaszubach z perspektywą rozwijania kontaktów w oparciu o narzędzia sieciowe i na drodze wymiany międzynarodowej.

« poprzedni artykuł następny artykuł »