Etno-dialog na Krymie

Nauczyciele, specjaliści z zakresu edukacji międzykulturowej, dyrektorzy placówek oświatowych oraz samorządowcy z Pomorza (Kościerzyna, Żukowo, Wejherowo, Brusy, Strzepcz i Gdańsk) udali się z kilkudniową wizytą na Krym. Program miał charakter ściśle roboczy.Od 10 do 13 lutego br. spotkali się z wieloma przedstawicielami środowska krymsko-tatarskiego. Wymieniano się doświadczeniami w zakresie edukacji międzykulturowej, nauczania języka mniejszości oraz szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej. Wizyta była częścią projektu Etno-Dialogo prowadzonego przez Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku. Partnerami przedsięwzięcia w Polsce są Uniwersytet Gdański i Centrum Edukacji Nauczycieli. Na Ukrainie koordynatorką naszych działań jest Maire Suleimanova, metodyk i kierownik działu edukacji w Urzędzie Rejonowym w Dżankoj.

Podczas krótkiego pobytu gospodarze przedstawili sytuację, w jakiej znaleźli się miejscowi Tatarzy Krymscy. Zwrócono uwagę na aspekty asymilacyjne, problemy edukacyjne, a także na stojące przed tą grupą wyzwania cywilizacyjne. W trakcie programu odbyła się także na Uniwersytecie Pedagogiczno-Inżynieryjnym w Symferopolu konferncja naukowa poświęcona kulturom mniejszościowym: krymsko-tatarskiej i kaszubskiej. Z polskiej strony sytuację dotyczącą Kaszubów – dzieje i teraźniejszość zarysował prof. Cezary Obrach-Prondzyński, zaś o. Roman Zioła, dyrektor DMK przedstawił motywacje jakie przyświecają franciszkanom w prowadzoniu dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego w Polsce i na świecie. Gospodarze pokazali nam także swoje placówki edukacyjne, instytut doskonalenia nauczycieli, uniwersytet, miejscowe muzea i centra kultury. Polska delegacja przyjęta została przez władze Medżlisu Narodu Krymsko-Tatarskiego z Mustafą Dżemilewem na czele, desydentem, osobą nominowaną w tym roku do pokojowej nagrody Nobla. Pomiędzy spotkaniami roboczymi moglismy podziwiać wspaniałe zabytki Krymu, pałac chański w Bakczysaraju, pałac carski w Jałcie, piękne góry i turystyczne wschodnie wybrzeże. W drodze powrotnej (w czasie przymusowego postoju w Kijowie) zwiedziliśmy pieczersko-kijowską ławrę (prawosławny monaster z XI w.)

Przypomnijmy, że społeczność ta w okresie II wojny światowej została w całości przymusowo wysiedlona (wypędzona) z terenów dzisiejszego Krymu w głąb ZSRR. Od 1989 r. umożliwiono Tatarom Krymskim powrót na łono swojej ojczyzny. Blikso 280 tys. osób skorzystało z tej możliwości. DMK od prawie dzisięciu lat współpracuje ze środowiskiem Tatarów Krymskich.Do współpracy tej zachęcaliśmy wówczas i teraz środowisko kaszubskie. A to z powodu wystepowania wielu podobieństw związanych z kultywowaniem tradycji oraz nauką języka mniejszościowego. Obecnie koordynacją tej wspópracy zajmuje się Nedim Useinov (nedim@dmk.pl), wcześniej wolontariacko a teraz już zawodowo związany z DMK.

Fotorelacja z pobytu na Krymie.