Es begann in Danzig. Zaczęło się w Gdańsku

W dniach 17.09.-22.09.2018 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 z Lęborka uczestniczyli razem z młodzieżą z Niemiec, z Hansa-Gymnasium ze Stralsundu w tygodniowej polsko- niemieckiej wymianie pt. „Es begann in Danzig…”- „Zaczęło się w Gdańsku…”. Uczestnicy projektu mieszkali w Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku. Tam odbywały się zajęcia w polsko-niemieckich grupach. Warsztaty miały na celu przybliżyć polskiej i niemieckiej młodzieży jaki wpływ miała „Solidarność” na wydarzenia w Polsce, Niemczech ale i całej Europie. Uczniowie oglądali podczas warsztatów film „Von Solidarność zur Freiheit ” – „Od Solidarności do wolności”. Była to doskonała okazja do refleksji nad wydarzeniami, które miały i mają miejsce we współczesnej Europie. Podczas pobytu w Gdańsku zwiedziliśmy Europejskie Centrum Solidarności. Spotkanie w Gdańsku uczniów z Lęborka i ze Stralsundu to również świetna okazja do konwersacji w języku niemieckim i angielskim, zawieranie nowych znajomości oraz wspaniała zabawa łącząca uczniów z Niemiec i Polski. Każdy dzień pobytu od poniedziałku do piątku rozpoczynaliśmy rozgrzewką językową. W polsko-niemieckich grupach zwiedzaliśmy Gdańsk i Sopot.W piątek nasi uczniowie zaprosili swoich kolegów ze Stralsundu do Lęborka. Tutaj zaproponowaliśmy niemieckim partnerom spacer po Lęborku. Uczniowie zostali powitani w Urzędzie Miasta Lęborka przez Wiceburmistrza – Mariana Kurzydło. Następnie zaprosiliśmy uczniów z Niemiec do naszej szkoły. W szkole uczestników polsko – niemieckiej wymiany powitała dyrektor Grażyna Ruszkowska. Uczniowie z Niemiec zwiedzili szkołę, a na zakończenie tygodniowego spotkania zaprosiliśmy uczniów ze Stralsundu na wspólną dyskotekę. W sobotę pożegnaliśmy gości z Niemiec na dworcu w Lęborku, ale już w poniedziałek 24. września uczniowie z Lęborka udają się na rewizytę do swoich kolegów w Stralsundzie.

Katarzyna Wróblewska-Kurzydło

Joanna Nowicka-Młyńska