Dzień niemiecki w DMK

Z okazji Jubileuszu 20-lecia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie pomiędzy Polską a Niemcami w Domu Pojednania i Spotkań odbędzie się prezentacja dotychczasowej działalności naszej placówki. Gośćmi specjalnymi będą konsul generalny Republiki Federalnej Niemiec pan Joachim Bleicker oraz wicekonsul pan Gerd Festerseifer.

Uroczyste spotkanie odbędzie się w dniu 14 czerwca br. w DMK o godz. 11.00. Prezentować się będą uczestnicy programów polsko-niemieckich, nasi partnerzy m.in. ze Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kościerzynie, Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Słupsku, Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie, Zespołu Szkół Katolickich w Gdyni oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku.