Dziedziniec Młodzieży – Asyż w Gdańsku 2014

W czwartek w naszym Domu odbyły się warsztaty międzyreligijne pod hasłem Dziedziniec Młodzieży związane ze spotkaniem Asyż w Gdańsku. W warsztatach uczestniczyła młodzież z klasy o profilu ekonomicznym z II LO w Gdańsku wraz z wychowawczynią Lidią Sterniczką. Warsztaty prowadził o. dr Robert Zbierański OFMConv.  – zastępca Dyrektora Domu Pojednania i Spotkań wraz Jakubem Szadajem – przewodniczącym Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego RP, Karolem Kołodziejem – Kantorem Gminy Żydowskiej oraz Olgierdem Chazbiewiczem – przewodniczącym Gminy Muzułmańskiej w Gdańsku. W ramach warsztatu młodzież odwiedziła gdański meczet oraz cmentarz żydowski w Sopocie, a także wzięła udział w rozmowie na temat kultury i tożsamości muzułmańskiej, żydowskiej przeżywanej w kontekście polskim.  Rozmowa dotyczyła także sposoby traktowania sfery ekonomicznej i odniesienia do wartości materialnych w ramach trzech wielkich religii. Spotkanie było dla młodzieży okazją do poznania nieznanych zazwyczaj wymiarów polskiej kultury związanych z światem żydowskim i muzułmańskim.

Warsztaty zostały dofinansowane ze środków miasta Gdańska w ramach projektu Asyż w Gdańsku – Duch w ekonomii.