Duch Asyżu żyje…

Dziesięciu franciszkanów z trzech kontynentów dzieliło się doświadczeniami działań w „Duchu Asyżu”. Spotkanie odbyło się w Międzynarodowym Centrum ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego (CEFID) z siedzibą w asyskim klasztorze „Sacro Convento”. Do Asyżu franciszkanie przybyli z Polski, Rumunii, Dani, Włoch, Turcji, Kazachstanu, USA i Brazylii. Polaków reprezentowali o. Roman Zioła – dyrektor Domu Św. Maksymiliana w Gdańsku oraz o. Dariusz Wiśniewski z Turcji i o. Paweł Blok z Kazachstanu. Tematem obrad była wymiana doświadczeń w ramach prowadzonego w wielu krajach świata dialogu międzyreligijnego i spotkań ekumenicznych w „Duchu Asyżu”. Franciszkanie zgodnie przyznali, że powinni dalej być jego propagatorami i stróżami.

Ojciec Roman Zioła przedstawił pracę Domu Św. Maksymiliana w Gdańsku w kontekście prowadzonych projektów międzynarodowych oraz cyklicznie odbywające się spotkania i modlitwy międzyreligijne pod nazwą „Asyż w Gdańsku’”. Zastanawiano się również nad sposobami formacji w prowincjach do dialogu międzyreligijnego.
Spotkanie odbywało się w dniach 11-13 listopada br. w asyskiej siedzibie CEFID. Uczestniczył w nim wikariusz generalny zakonu o. Jerzy Norel z Rzymu. Seminarium przygotował delegat generalny zakonu ds. ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego o. Silvestro Bejan z Rzymu.

Inicjatorem współczesnej idei ekumenizmu i dialogu międzyreligjengo w zakonie franciszkanów był Maltańczyk o. Massimiliano Mizzi (1930-2008). Jego działalność promująca miasto św. Franciszka jako uprzywilejowane miejsce ekumenicznych i religijnych spotkań miała duży wpływ na powstanie określenia „Duch Asyżu”. Jako wieloletni dyrektor CEFID utrzymywał stałe kontakty z Papieską Radą ds. Dialogu Międzyreligijnego, Papieską Radą ds. Popierania Jedności Chrześcijan oraz z wieloma organizacjami ekumenicznymi we Włoszech i na świecie. W roku 2002 był wymieniony na liście kandydatów do pokojowej nagrody Nobla. W 2006 r. był gościem specjalnym Domu Pojednania i Spotkań podczas pierwszej edycji „Asyżu w Gdańsku”
wp/rz