DMK w Niemczech

Z wizytą u franciszkanów i gdańskich katolików w Niemczech. Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku od początku swego istnienia (tj. od 18 lat) współpracuje z katolickim stowarzyszeniem Św. Wojciecha (Adlabertuswerk) w Niemczech. Dotychczas odbyło się kilkadziesiąt wspólnych przedsięwzięć dla młodzieży i osób starszych. Każdego roku przedstawiciele DMK uczestniczą w tradycyjnych corocznych spotkaniach w Gemen (21-26.07.2010). W tym roku w spotkaniu tym biorą udział dyrektor domu ojciec Roman Zioła, Arkadiusz Goliński i wolontariuszka Anne Favre. Tematem przewodnim są kwestie dotyczące obecności we wspólnocie europejskiej, związane z tym zagadnienia dotyczące suwerenności i tożsamości narodowej, dobrobytu gospodarczego, czy problemy dotyczące polityki społecznej i ideologii.
Głos w panelu zabierał m.in. ceniony publicysta Adam Krzemiński. Swoje wystąpienie miał także ambasador RP Marek Prawda. Podsumowano również 50-lecie działalności Stowarzyszenia Św. Wojciecha. Głos w dyskusji zabrał także o. Roman Zioła podkreślając wielką rolę, jaką Adalbertuswerk odegrał działając na rzecz pojednania pomiędzy narodem polskim i niemieckim. Wyraził też podziękowanie za dotychczasową owocną współpracę.

We franciszkańskich klasztorach…
Ważną częścią pobytu w Niemczech są także spotkania ze wspólnotami franciszkańskimi. Pierwsze ze spotkań odbyło się w domu zakonnym w Wallduern w Wirtembergii. Gospodarzem spotkania był przełożony o. Józef Breguła, kierujący nową placówką od trzech lat. Bazylika Mniejsza, którą opiekują się gdańscy franciszkanie jest Sanktuarium Eucharystycznym, do którego po dziś dzień nieprzerwanie od ponad czterystu lat pielgrzymują pieszo pątnicy z katolickich Niemiec, m.in. z Koloni czy z Fuldy. Tematem przewodnim spotkania była lokalizacja dla DMK na Wyspie Sobieszewskiej, szukanie sprzymierzeńców i darczyńców dla projektu Wyspy Świętego Franciszka. Temat ten kontynuowano w Hamburgu. Gospodarzem spotkania był ojciec gwardian Andrzej Lengenfeld.