DMK częścią Generation Europe

Jakub Garsta reprezentuje DMK na organizowanej przez IBB Dortmund konferencji „Generation Europe” odbywającej się w dniach 19-24 marca br. w Bonn. Uczestniczą w niej przedstawiciele 16 krajów Europy reprezentujący 45 instytucji. Partnerem lokalnym Domu Pojednania i Spotkań w tym 5-letnim projekcie „Generation Europe” jest Gdańskie Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej wraz z jego założycielką i liderką, Katarzyną Stryjek.

Kilkudniowa konferencja jest corocznym podsumowaniem podejmowanych międzynarodowo i lokalnie działań, okazją do budowania sieci kontaktów, wymiany doświadczeń oraz przestrzenią do wypracowania nowych metod w pracy z młodzieżą. „Generation Europe” w swym unikalnym formacie tworzy również grupy kompetencji i metod pracy z młodzieżą oraz lobbuje w sprawach dotyczących edukacji.

W najbliższym czasie planowane są kolejne wydarzenia z udziałem DMK – konferencja trenerów i koordynatorów międzynarodowych oraz seminarium metodyczne dot. podnoszenia kompetencji.

W lipcu br. odbędzie się polsko – niemiecko – węgierski projekt dla młodzieży. Gospodarzem wydarzenia będzie nasz partner – Jugendakademie Walberberg.