Budowanie polsko-niemieckiej przyszłości

W dniach 17-22 kwietnia w Domu Pojednania i Spotkań gościła kolejna polsko-niemiecka grupa młodzieży. Tym razem w projekcie przygotowanym przez  naszych pracowników Agnieszkę Błaszczak i Jakuba Garstę uczestniczyło ponad 40 młodych ludzi z PSB w Gdańsku i Zespołu Szkół Zawodowych (Hans- Böckler-Schule) w Berlinie.
Program służył przede wszystkim wymianie kompetencji zawodowych- uczniowie obu szkół uczą się takich zawodów jak technik budownictwa, stolarz, spawacz, czy technik konstrukcji stalowych. Po poznaniu się- wspólnych kręglach i zwiedzaniu Gdańska uczestnicy odwiedzili polską szkołę, gdzie mieli okazję uczestniczyć w dwóch warsztatach i poznać możliwości kształcenia technikalnego i zawodowego w Polsce. Jednym z ważnych elementów programu była też wizyta i zwiedzanie hal produkcyjnych firmy „Vistal” w Gdyni.
Jeden z dni programu poświęcony został wspólnej, acz trudnej polsko-niemieckiej historii. Wspólnie chcemy budować polsko-niemiecką przyszłość. Dlatego też planowane są dalsze projekty polsko-niemieckie obu szkół.
red. Jakub Garsta