B. Borusewicz w DMK

W Domu Świętego Maksymiliana gościliśmy Bogdana Borusewicza, marszałka Senatu RP (19.05.2008). Gość przybliżył młodzieży studenckiej z Rosji, Białorusi i Ukrainy polską drogę do wolności. Studenci mieli okazję również zadać swoje pytania. Dotyczyły one przede wszystkim roli przyszłego marszałka w ruchu niepodległościowym. Pytano także o opinię dotyczącą wschodnich sąsiadów Polski. Po spotkaniu Marszałek wpisał się do księgi pamiątkowej.