Asyż w Gdańsku 19 czerwca 2016

Charakterystyczna dla Gdańska obecność Chrześcijan, Żydów oraz Muzułmanów jest wezwaniem do budowania i umacniania więzi kulturowych, współpracy oraz dialogu, szczególnie w czasie rosnących napięć pomiędzy grypami etnicznymi i religijnymi.
Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem: „Duchowość – Wspólnota – Kultura-Państwo” i będzie się ogniskował wokół problematyki przenikania się różnych tradycji religijnych i kulturowych w ramach rodziny złożonej z przedstawicieli tychże religii i kultur.
Program:
 
 
I. MIEJSCE MODLITWY
 
16:30 Prezbiterium Kościoła Świętej Trójcy
 
• „Modlitwa o Pokój” z udziałem Żydów, Muzułmanów i Chrześcijan
 
 
II. FORUM JEDNOŚCI – DZIEDZINIEC DIALOGU
 
 
17.15 Prezbiterium Kościoła Świętej Trójcy
 
„Duchowość – Wspólnota – Kultura – Państwo”
 
Słowo zaproszonych prelegentów:
Moderacja: red. Adam Hlebowicz – dyrektor naczelny III programu PR
• Dzielenie się Chlebem – znak miłości i otwartości