Animacje i integracja

Animacje językowe i gry integracyjne były tematem szkolenia dla nauczycieli oraz studentów chcących realizować międzynarodowe, polsko-niemieckie programy wymiany młodzieży (18-21.11.2010). W przeprowadzonym przez Dom św. Maksymiliana (DMK) seminarium wzięło udział osiemnaście osób z całej Polski. Wśród nich byli germaniści, angliści, nauczyciele przedmiotów humanistycznych. Każda z osób miała możliwość podniesienia swoich kompetencji zawodowych.

Jak powiedziała jedna z osób uczetniczących, przyjechała na seminarium trochę z przekory, nie będąc przekonaną do możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności pozyskanych ze szkolenia. Po zakończeniu seminarium opinia nt przydatności metodyki pracy z młodzieżą w zakresie animacji językowej i gier integracyjnych uległa diamentralnej odmianie. W ocenie uczestników zaprezentowane techniki edukacyjne mogą mieć nie tylko zastosowanie w młodzieżowych programach międzynarodowych, na lekcjach nauki języków czy wychowaczych, ale również w pracy z osobami dorosłymi. Semianrium połączone z warsztatem poprowadzili trenerzy DMK Agnieszka Błaszczak (evs@dmk.pl) i Jakub Garsta (koordynacja@dmk.pl)