22 stycznia – szkolenie PNWM – jak przygotować dobry projekt?

Tematyka szkolenia:

  • Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
  • Zadania PNWM i możliwości dofinansowania.
  • W jaki sposób przygotować udany projekt wymiany polsko-niemieckiej?
  • Jakie aspekty programu są szczególnie ważne (współpraca z partnerem, współuczestnictwo młodzieży, zagadnienia międzykulturowe; ewaluacja, animacja językowa)
  • Metodyka spotkań polsko-niemieckich z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z młodzieżą.
  • Rozliczenie i ewaluacja projektu

Program:

Do godz. 11:00- Przyjazd uczestników- kawa i herbata na dobry początek

11:00-11:30- Powitanie i krótkie przedstawienie się uczestników

11:30-12:30- Prezentacja PNWM- zadania oraz możliwości dofinansowania

12:30-13:30- Jak przygotować udany projekt wymiany?

13:30- Obiad

14:30-15:15 Wniosek PNWM- jak go szybko i sprawnie wypełnić, aby otrzymać dofinansowanie?

15:15-15:30- Przerwa kawowa

15:30-16:15- Stawki ryczałtowe PNWM- przygotowanie budżetu projektu

16:15-16:45- Rozliczenie i ewaluacja projektu

16:45-17:00- Runda pytań

Zakończenie szkolenia

szkolenie PNWM- formularz zgłoszeniowy 1.2015

Prosimy wysłać do DMK TYLKO mailem na adres koordynacja@dmk.pl lub evs@dmk.pl najpóźniej do 15.1.2015r. 

Decyduje kolejność zgłoszeń! Liczba uczestników jest ograniczona!

Maksymalna liczba uczestników- 20 osób. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń szkolenie może zostać odwołane lub przesunięte na inny termin.