23-25 marca 2018: Pascha Jezusa i moja.

TERMIN:

23 – 25 marca 2018 roku

Rekolekcje dla WSZYSTKICH.

TEMAT:

Pascha Jezusa i moja – Lectio Divina. Ikony Wielkiego Tygodnia.

Poprowadzi nas:

 • Słowo z Księgi Rodzaju 1-3;
 • Słowo z Ewangelii św. Jana i św. Łukasza,
 • Kontemplacji Paschy Jezusa pomogą nam ikony Wielkiego Tygodnia – mozaiki o. Marco Rupnika SJ

PROSZĘ ZABRAĆ NA REKOLEKCJE PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU

 • Lectio divina do Ewangelii św. Mateusza i św. Jana;
 • Ikony Wielkiego Tygodnia:
 • Wjazd do Jerozolimy,
 • Umycie nóg, Wieczerza,
 • Ikona krzyża
 • Ikona oblicza Chrystusa MANDYLION

Rekolekcje oparte są na lectio divina, wielowiekowej praktyce modlitwy Słowem Bożym, która prowadzi do głębokiego przyjmowania sercem Słowa Bożego, poprzez słuchanie (lectio), medytację (meditatio), modlitwę (oratio) i kontemplację (contemplatio).

W proponowanych podczas rekolekcji omówieniach do poszczególnych perykop ze Starego i Nowego Testamentu czerpiemy z doświadczeń Ojców Kościoła oraz komentarzy biblijnych współczesnych egzegetów (o. Innocenzo Gargano OSBCam., o. Silvano Fausti SJ, o. Krzysztofa Wonsa SDS, o. Ivana Marco Rupnika SJ).

Jednak czas rekolekcji to przede wszystkim otwarcie na działanie Ducha Świętego i osobista modlitwa Słowem, które sprawia, że światło Boże oświeca moje całe życie. Stąd też podczas rekolekcji proponowana jest całkowita cisza, poza rozmową z kierownikiem duchowym.

W otwarciu się na Słowo Boże pomagać nam będą ikony starożytne i współczesne, które mogą pogłębić w nas duchowe „czytanie i rozumienie” Słowa.

PASCHA CHRYSTUSA

… Pan otwiera drogę, gdy ostatnie słowo wydaje się należeć do śmierci. Właśnie wtedy, gdy udręka zmusza człowieka do zaakceptowania sytuacji bez wyjścia, w tym momencie nadchodzi rozwiązanie. Przez śmierć dochodzi się do życia. Ale żeby wejść w śmierć musi być zaufanie, a żeby ufać potrzeba relacji miłości.

… Pascha Chrystusa ukazuje prawdziwy obraz Boga jako miłości. W Chrystusie, prawdziwym człowieku, całkowicie oddanym Ojcu, człowiek przezwycięża fałszywy obraz Boga, oddaje się Jemu, nie lękając się już o siebie i dzięki temu może oddawać się w ręce innych, kochając. Wszystko co zostaje pochłonięte w miłości nie umiera, ale powstaje z martwych trzeciego dnia. Oto wyzwolenie człowieka, który potrafi w Chrystusie patrzeć na ziemię nie z perspektywy grobu zapieczętowanego, ale otwartego.

… Chrystus wchodzi w Paschę by odkupić grzech Adama. Staje się ofiarą grzechu, by mógł obarczyć się całym grzechem. Jest prawdziwym Barankiem Bożym, który bierze na siebie grzech świata. Każdy grzech potrzebuje kogoś niemego, kogoś kto nie odpowiada, w przeciwnym razie bowiem zło dodaje się do zła. Dlatego jedynie On cierpi, nie odpowiada i pozwala w swym świętym milczeniu, by grzesznicy wyryli w Jego ranach ślady swej złośliwości, całej potrzeby przemocy, całą chęć zemsty.

… Chrystus wchodzi w Paschę, ponieważ tego chce Ojciec, ponieważ w miłości łączy się On z wolą Ojca. Chrystus oddając się w ręce Ojca, faktycznie okazuje się w rękach ludzi. Niebo i zmienia stykają się podczas Jego Paschy, w Jego śmierci

Droga duchowych rekolekcji rozpocznie się „u korzeni” czyli w dwóch pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju, gdy Bóg stworzył świat i człowieka, byśmy na nowo odnaleźli podobieństwo i obraz Boga w nas. W tej perspektywie wejdziemy w teksty Ewangelii św. Jana i św. Mateusza opisujące wydarzenia Wielkiego Tygodnia.

 

PROGRAM

Piątek

18.00 Kolacja

19.00 wprowadzenie: Dlaczego lectio divina i ikona?

konferencja nr 1: CZŁOWIEK W RAJU

20.30 Eucharystia

21.15 – 22.00 Adoracja, Modlitwa na zakończenie dnia, silentium sacrum

Sobota

7.00 Jutrznia i modlitwa własna

8.00 Śniadanie

9.00  konferencja nr 2: PASCHA – powrót do Edenu

10.30 Adoracja, modlitwa osobista i rozmowy indywidualne

12.30 Eucharystia

13.30 Obiad

15.00 konferencja nr 3: IV Pieśn Sługi Jahwe, Księga Izajasza, cz.1

16.30 Adoracja, modlitwa osobista i rozmowy indywidualne

18.00 Kolacja

19.00 konferencja nr 4: IV Pieśn Sługi Jahwe, Księga Izajasza, cz.2

20.00 – 21.00 Adoracja, modlitwa osobista, silentium sacrum

Niedziela

7.00 Jutrznia i modlitwa własna

8.00 Śniadanie

9.00 konferencja nr 5: Ikona „Zstąpienia do Otchłani”

11.00 Spotkanie dzielenia

13.00 – Eucharystia

14.00 – Obiad

REKOLEKCJE POPROWADZĄ:

Ewa Sielicka: od wielu lat prowadzi warsztaty pisania ikon i żyje w rytmie letio divina

o. Piotr Pliszka OFMConv. : dyrektor Domu Pojednania i Spotkań, przełożony Wspólnoty braci Domu Św. Maksymiliana, rekolekcjonista, kierownik duchowy, z zamiłowania kucharz, moderator Kręgu Domowego Kościoła, odpowiedzialny za projekt Wyspa Świętego Franciszka, którego elementem jest Dom św. Maksymiliana M. Kolbego – DMK.

pomoc w rekolekcjach: o. dr Robert Zbierański OFMConv.,

 

KOSZT REKOLEKCJI ZA OSOBĘ – formularz zgłoszeniowy TUTAJ

Proponujemy opcje dla jednej osoby:

 • 160 zł – wyżywienie, koszty organizacyjne, bez noclegu
 • 190 zł – nocleg, wyżywienie, koszty organizacyjne, pokój pięcioosobowy – piętro IV
 • 200 zł – nocleg, wyżywienie, koszty organizacyjne, pokój czteroosobowy – piętro IV
 • 220 zł – nocleg, pełne wyżywienie, koszty organizacyjne, pokój trzyosobowy – piętro III
 • 260 zł – nocleg, pełne wyżywienie, koszty organizacyjne, pokój dwuosobowy – piętro III
 • 300 zł – nocleg, pełne wyżywienie, koszty organizacyjne, pokój dwuosobowy z łazienką – piętro I
 • 300 zł – nocleg, pełne wyżywienie, koszty organizacyjne, pokój jednoosobowy – piętro II
 • 450 zł – nocleg, pełne wyżywienie, koszty organizacyjne, pokój jednoosobowy z łazienką (apartament) – piętro I

Dwie łazienki z prysznicem, toaletą (WC) na każdym piętrze po prawej i lewej stronie.

Potwierdzeniem w udziału w sesji rekolekcyjnej jest dokonanie pełnej opłaty według wybranej przez siebie opcji w zgłoszeniu, na niżej podane konto do 7 dni przed rozpoczęciem rekolekcji.

Brak opłaty rozumiemy jako wycofanie się z udziału w rekolekcjach. Zabieg ten pozwala nam przyjąć określoną ilość osób bez niepotrzebnego blokowania miejsc.

DOM POJEDNANIA I SPOTKAŃ IM. ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO

80-822 GDAŃSK UL. ŚW. TRÓJCY 4

PNB Paribas Bank Polska S.A.
ul.Okopowa 7,
80-819 Gdańsk
BIC: PPAB PLPK

nr konta w PLN: 29 1600 1303 1849 0332 9000 0001

Obraz 16.10.2017, godz. 22.28

 

ZAPISY

 • telefonicznie: +48 609 113 117
 • e-mail: biuro@dmk.pl