19-21 stycznia 2018 Ucieczka Jonasza. O lęku przed Bogiem.

TERMIN:

19-21 stycznia 2018

REKOLEKCJE DLA WSZYSTKICH

TEMAT:

Ucieczka Jonasza. O lęku przed Bogiem – Lectio Divina

Wśród ksiąg Starego Testamentu Księga Jonasza jest piękną katechezą o modlitwie, o bliskim spotkaniu z Bogiem oraz o zmaganiu na drodze powołania. Bóg posyła Jonasza, by głosił nawrócenie Niniwie, i by w ten sposób okazał miłosierdzie – czyli miłość – wrogom Izraela. Było to dla Jonasza bardzo trudne. Myślał w kategoriach sprawiedliwości, oczekiwał słusznej kary dla Niniwy. Niemógł pojąć miłosierdzia Boga,całkiem darmowej miłości, przebaczenia. Nie mógł pojąć miłosierdzia które Bóg ma dla innych, ale też dla niego samego. Bóg poprzez doświadczenia losu łamie zaciekłość Jonasza, uczy go pokory i ufności.

Wielu z nas ma swoją Niniwę: miejsce wrogie, o którym myśli z niechęcią, lękiem lub nawet odrazą. Uciekamy więc od swojej Niniwy, pragnąc jej zniszczenia, ukarania według surowej sprawiedliwości. Tymczasem Bóg jest miłosierny i chce ocalać, nie niszczyć.

Czas katechez, medytacji i spotkań, wspólna Msza Święta, Sakrament Pojednania, adoracja, modlitwa, to miejsca dobre, by zmierzyć się z własną drogą, z odkrywaniem dobroci Boga także w trudnych doświadczeniach – we własnej Niniwie. Przełom, który dokonał się w życia Jonasza jest rodzajem kryzysu, ale otwiera zupełnie nową drogę. Poprzez takie przełomy Bóg prowadzi każdego z nas. Dobrze do dostrzegać i rozumieć.

CELE REKOLEKCJI:

• głębsze spojrzenie na własną drogę oczyma wiary;
• ujrzenie w świetle Słowa Bożego miejsc szczególnych napięć i kryzysów;
• odnajdowanie obecności i działania Boga w miejscach zmagania;
• dostrzeżenie i nazwanie własnych ucieczek i własnych „Tarszisz”;
• odczytanie w nowy sposób swojej historii życia jako drogi błogosławieństwa;
• pogłębienie modlitwy Słowem Bożym oraz modlitwy zawierzenia;
• pomoc w rozeznawaniu drogi powołania (już wypełnianego lub jeszcze nie odkrytego).

Rekolekcje rozpoczynają się w piątek o godz.18.00 kolacją, a kończą w niedziele około godziny 14.00 obiadem.

DLA KOGO?

Dla wszystkich, którzy nie potrafią połączyć w całość wydarzeń i doświadczeń swojego życia. Którzy nie potrafią pojąć wyroków Bożych i odczuwają nieraz chęć ucieczki, choć jednak Bóg jest dla nich źródłem życia i celem drogi. Dla tych, którzy odczuwają ukrytą obecność Boga, ale nie potrafią odczytać lub przyjąć wezwania do własnej misji.

KOSZT REKOLEKCJI ZA OSOBĘ:

Proponujemy opcje dla jednej osoby:

  • 160 zł – wyżywienie, koszty organizacyjne, bez noclegu
  • 190 zł – nocleg, wyżywienie, koszty organizacyjne, pokój pięcioosobowy – piętro IV
  • 200 zł – nocleg, wyżywienie, koszty organizacyjne, pokój czteroosobowy – piętro IV
  • 220 zł – nocleg, pełne wyżywienie, koszty organizacyjne, pokój trzyosobowy – piętro III
  • 260 zł – nocleg, pełne wyżywienie, koszty organizacyjne, pokój dwuosobowy – piętro III
  • 300 zł – nocleg, pełne wyżywienie, koszty organizacyjne, pokój dwuosobowy z łazienką – piętro I
  • 300 zł – nocleg, pełne wyżywienie, koszty organizacyjne, pokój jednoosobowy – piętro II
  • 450 zł – nocleg, pełne wyżywienie, koszty organizacyjne, pokój jednoosobowy z łazienką (apartament) – piętro I

Dwie łazienki z prysznicem, toaletą (WC) na każdym piętrze po prawej i lewej stronie.

Potwierdzeniem w udziału w sesji rekolekcyjnej jest dokonanie pełnej opłaty według wybranej przez siebie opcji w zgłoszeniu, na niżej podane konto do 10 dni przed rozpoczęciem rekolekcji.

Brak opłaty rozumiemy jako wycofanie się z udziału w rekolekcjach. Zabieg ten pozwala nam przyjąć określoną ilość osób bez niepotrzebnego blokowania miejsc. 

DOM POJEDNANIA I SPOTKAŃ IM. ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO

80-822 GDAŃSK UL. ŚW. TRÓJCY 4

PNB Paribas Bank Polska S.A.
ul.Okopowa 7,
80-819 Gdańsk
BIC: PPAB PLPK

nr konta w PLN: 29 1600 1303 1849 0332 9000 0001

 

 REKOLEKCJE POPROWADZĄ:

o. dr Robert Zbierański OFMConv . Franciszkanin, pedagog, duszpasterz gdańskiej wspólnoty akademickiej San Damiano. Moderator Ruchu Światło-Życie. Wykłada w Seminarium Franciszkanów w Łodzi. Zastępca Dyrektora Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana Kolbego.

Rekolekcje rozpoczynają się w piątek kolacją o godz.18.00, a kończą w Niedzielę obiadem o godz. 14.00.

 

ZAPISY:

telefonicznie:

+48 609 113 117

+48 58 301 57 21
e-mail:rekolekcje@dmk.pl

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na nowej stronie:

www.rekolekcjefranciszkańskie,pl

RAMOWY PLAN KAŻDEJ SESJI REKOLEKCYJNEJ

Piątek

18.00 ‒ Kolacja

19.00 – Zawiązanie wspólnoty

19.30 – Katecheza

22.30 – Cisza Nocna

Sobota

08.00 – Msza Święta z jutrznią

09.00 – Śniadanie

09.45 – Katecheza

11.00 ‒ Przerwa kawowa

11.30 – Katecheza

13.30 ‒ Obiad

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego, katecheza

16.30 – Modlitwa indywidualna ze Słowem Bożym

18.00 – Kolacja

19.30 – 21.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu

Niedziela

08.30 – Jutrznia

09.00 – Śniadanie

09.30 – Katecheza

10.30 – Świadectwa

12.00 – Eucharystia

13.00 – Obiad