U konsula RFN w Gdańsku

W piątek 25 listopada br. podsumowano polsko-niemieckie wydarzenia kulturalne, które w ostatnim roku odbyły się we współpracy z Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku. Jednodniowa konferencja odbyła się w gdańskiej rezydencji konsul RFN – Annette Klein. W spotkaniu wziął udział reprezentujący DMK Jakub Garsta, koordynator projektów polsko-niemieckich.
W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Związku Mniejszości Niemieckiej, managerowie kultury IFA z Gdańska i Olsztyna, niemieccy lektorzy DAAD pracujący na uniwersytetach w Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu, Szczecinie i Olsztynie, przedstawiciele Towarzystwa Polska-Niemcy z Gdańska oraz z Gdyni, a także dyrektor Centrum Herdera w Gdańsku. Po raz pierwszy gościł również nowy dyrektor Goethe Institut w Warszawie – dr Georg M. Blochmann. Celem konferfencji było podsumowanie wydarzeń kulturalnych, które odbyły się br. Jakub Garsta przedstawił polsko-niemieckie programy zrealizowane przez DMK oraz zaprezentował inicjatywy zaplanowane na rok 2012. Podczas spotkania powstała inicjatywa „linkowania” instytucji działających w regionie na płaszczyźnie polsko-niemieckiej współpracy oraz stworzenie panelu dyskusyjnego poświęconego edukacji i nauczania języka niemieckiego w Polsce. Uaktualniono listę mailingową instytucji działających w tym obszarze. Zawarte zostało również porozumienie o wymianie informacji dotyczących realizowanych przedsięwzięć. Poproszono biorących w spotkaniu przedstawicieli instytucji, aby umieszczali oni informacje o inicjatywach partnerów na własnych stronach internetowych lub „linkowali” je do stron bezpośrednich organizatorów. Uczestnicy spotkania wyrazili także chęć współpracy w organizowanych przez instytucje partnerskie wydarzeniach (pomoc w rekrutacji uczestników, rozpropagowanie informacji, dostęp do mediów itp.). Zaproszono również do częstszych kontaktów z Konsulatem oraz z Goethe Institut z siedzibą w Warszawie. Spotkania polsko-niemieckich referentów kultury odbywają się cyklicznie już od kilku lat.

« poprzedni artykuł następny artykuł »