Archives of #poczucie wartości

Zakończyły się rekolekcje o poczuciu wartości

W dniach od 7 do 9 listopada odbyły się w naszym domu rekolekcje, których tematem było poczucie wartości. Z problemem niskiego poczucia własnej wartości zmaga się dziś wiele osób. Zjawisko to jest często związane z doświadczeniem depresji, z trudnościami w podejmowaniu decyzji i realizacji zamierzeń, a także z barierami w budowaniu i przeżywaniu więzi międzyludzkich. [...]