Sympozjum Jedności

Drugą część tegorocznego Asyża w Gdańsku zakończyło Sympozjum Jedności. Spotkanie poświęcono „Drodze do miejsc świętych” w różnych religiach. W dniu 8 listopada br. na zaproszenie organizatorów cyklicznego międzyreligijnego forum tj. Domu Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana, Franciszkanów, Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego oraz Gminy Muzułmańskiej, wzięli udział przedstawiciele wspólnot. Chrześcijan reprezentował Grzegorz Górny, założyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Fronda”. Przy stole prezydialnym zasiedli także Jakub Skrzypczak, kulturoznawca i teolog żydowski, absolwent ortodoksyjnej jerozolimskiej jesziwy oraz Helena Szabanowicz, polska Tatarka, która odbyła pielgrzymkę do Mekki.
Sala kapitulna w Muzeum Narodowym w Gdańsku wypełniona została po ostatnie miejsce.

W spotkaniu wzięli udział m.in. goście reprezentujący mniejszościowe kościoły: ks. Dawid Baron z kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz ks. dziekan Doroteusz Jóźwik z cerkwi prawosławnej. Swoją obecnością zaszczycił także ks. dr Grzegorz Rafiński, proboszcz i kustosz Sanktuarium Pojednania w Łęgowie.
Rozmowę przed zgromadzoną publicznością moderował red. Adam Hlebowicz, dyrektor Radia Plus. Jako pierwsza głos zabrała H. Szabanowicz, która przypomniała historię polskich Tatarów, wspominając miejsca pielgrzymowania Tatarów w Rzeczpospolitej. Wspomniała też legendę o tatarskim muzułmaninie, który miał w cudowny sposób „przenosić się” do Mekki. W osobistej relacji podkreśliła, jak ważne było własne odcięcie się od złych emocji i zajrzenie w głąb siebie. Z ortodoksyjno-żydowskiego punktu widzenia pielgrzymowanie wiązało się z pierwszą wędrówką Abrahama z Ur do Kanaanu. Ten przykład swoistej pierwszej pielgrzymki podał Jakub Skrzypczak, reprezentujący wyznawców judaizmu. Wskazał też na wiele podobieństw jeśli idzie o drogę do miejsc świętych, szczególnie podobną do tej jaką podążają muzułmanie. Przywołał opowieść o dwóch pobożnych mężach, którzy w Palestynie w pielgrzymce do grobu swojego duchowego nauczyciela podążali razem. Szli obok siebie, ale nie wiedzieli, że podążają do tego samego grobu, gdyż imię nauczyciela w języku hebrajskim brzmiało zupełnie inaczej od tego samego imienia w języku arabskim. Grzegorz Górny, katolicki wydawca i założyciel czasopisma „Fronda” odniósł się do pątniczych szlaków Polaków na przykładzie trwającej od 300 lat pielgrzymki do Częstochowy. Głosy prelegentów uzupełnił ks. Doroteusz Jóźwik, mówiąc o kilkusetletniej prawosławnej tradycji pielgrzymowania na św. Górę Grabarkę oraz do monasterów w Supraślu i Jabłecznej.

Do blisko dwugodzinnej rozmowy włączyli się także trzej pielgrzymi Roman, Wojciech i Dominik, którzy samotnie, pieszo pokonali drogę z Jerozolimy, Fatimy i Moskwy do Asyża na światowe obchody jubileuszu 25-lecia międzyreligijnego spotkania, któremu przewodniczył Benedykt XVI. Podzielili się z zebranymi swoimi doświadczeniami pątniczymi. Wskazali jak wiele wyrzeczeń kosztował ich trud pielgrzymowania. Przypomnijmy, że pątnicy zostali rozesłani z Gdańska przez franciszkanów. Udzielono im błogosławieństwa oraz wsparcia logistycznego. A współorganizatorzy „Asyżu w Gdańsku” wręczyli im sygnowaną przez swoje wspólnoty „Deklarację cywilizacji miłości”, którą przekazano później Biskupowi Rzymu i kustoszowi asyskiego sanktuarium.

Na zakończenie dyrektor DMK o. Roman Zioła podziękował szczególnie wszystkim dobrodziejom i mecenasom, którzy wspierają organizację międzyreligijnego „Asyża w Gdańsku”. Wymienił m.in. władze miasta Gdańska, samorząd wojewódzki, Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz gospodarza miejsca, dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku Wojciecha Bonisławskiego.

Szczególne brawa otrzymała formacja muzyczna. W tym roku oprawę artystyczną zapewniła grupa „Ufam”, której moderatorem jest kapucyn o. Piotr Nowak.

Do relacji filmowej z Sympozjum zapraszamy na stronę www.franciszkanie.tv Materiał przygotował o. Mateusz Stachowski.