Program polsko-niemiecki pt. „Gdańsk w literaturze” – relacja

W dniach od 14 do 20 maja bieżącego roku w naszym domu odbywał się program „Gdańsk w literaturze”. Stronami programu były dwa uniwersytety: Uniwersytet Łódzki oraz uniwersytet w Chemnitz. Studenci pod okiem profesorów oraz koordynatorzy DMK odkrywali obraz Gdańska i jego mieszkańców zapisany na kartach dzieł literackich oraz materialne ślady tego obrazu opalone że zniszczeń wojennych – budynki, ulice, place, przyrodę i ludzi,  potomków starych gdańszczan. Odwiedziliśmy reż obóz w Stutthof,  stanowiący część dramatycznej historii ziemi pomorskiej pod okupacją niemiecką. Uczestnicy dzięki dostępie do kopii akt mogli prześledzić prawdziwe losy więźniów. Dom Maksymiliana był po raz kolejny miejscem spotkania i rozmów, poznawania się i nawiązywania kontaktów pomiędzy uczestnikami i koordynatorami programu. Szczególnym walorem był rys uniwersytecki. Program w tej formule został zorganizowany dopiero po raz drugi i może być początkiem nowego cyklu.