„RAZEM – GEMEINSAM” Giełda kontaktów dla nauczycieli i organizatorów polsko-niemieckich wymian młodzieży

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli, którzy poszukują szkół partnerskich do realizacji projektów polsko-niemieckich.

Ulotka PL – pobierz         Ulotka DE – pobierz

 

Giełda prowadzona będzie przez doświadczony zespół trenerów i referentów oraz daje następujące możliwości:

 • poznanie szkół partnerskich z Polski i Niemiec;
 • stworzenie nowych projektów;
 • poznanie najważniejszych kroków w planowaniu wymiany szkolnej;
 • uzyskanie wiedzy o możliwościach dofinansowania i współpracy z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (PNWM);
 • poznanie i doświadczenie metod pracy w polsko-niemieckich grupach;
 • odkrycie miasta Gdańsk – idealnego miejsca dla międzynarodowej pracy z młodzieżą, kształcenia obywatelskiego i warsztatów.

 

Dla kogo?
Dla nauczycieli i organizatorów polsko-niemieckich wymian młodzieży, którzy poszukują partnerstwa w kraju sąsiada oraz chcą wzbogacić swoją wiedzę w zakresie polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.
Giełda nie jest przeznaczona dla szkół, które już posiadają szkołę partnerską w Niemczech.

 

Termin i miejsce
19-22 listopada 2019 r.

Gdańsk – Dom Pojednania i Spotkań im. św. M. M. Kolbego (DMK), ul. Świętej Trójcy 4, 80-822, www.dmk.pl

 

Organizator

Dom Pojednania i Spotkań im. św. M.M. Kolbego (DMK)

 

Osoby kontaktowe w DMK:

Jakub Garsta (koordynacja@dmk.pl)

Andrzej Kizel (andreas@dmk.pl)

tel: +48 58 301 57 21

 

Zgłoszenie

Zgłoszenia ONLINE przyjmujemy do dn. 15.09.2019 r.

Liczba miejsc ograniczona!
Przyjmujemy maksymalnie po 12 osób z Polski i Niemiec.

 

Informację o przyjęciu lub odmowę, otrzymają Państwo tylko i wyłącznie drogą mailową najpóźniej 17.09.2019 r. Dlatego konieczne jest podanie adresu mailowego na formularzu zgłoszenia.

 

Jeżeli z jednej szkoły zgłosi się więcej niż jedna osoba, prosimy o zaznaczenie, w jakiej kolejności miałby zostać dokonany wybór.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń będziemy zmuszeni ograniczyć liczbę uczestników z jednej szkoły.

 

Koszty
150 PLN dla uczestników z Polski

Koszt obejmuje koszty zakwaterowania
(w pok. 2-os. z łazienką na korytarzu),

pełnego wyżywienia i programu.
Za dopłatą w wys. 80 PLN/noc istnieje (ograniczona) możliwość zakwaterowania w pokoju 1-os.

Koszty dojazdu polscy uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

 

Warunki uczestnictwa

Prosimy, aby na Giełdę kontaktów zgłaszały się jedynie te osoby, które mogą uczestniczyć we wszystkich punktach programu, od wtorku do piątku włącznie.
Tak też prosimy zaplanować swoją podróż.

Wcześniejszy wyjazd lub późniejszy przyjazd skutkować będzie dodatkową opłatą w wysokości 200 PLN,

którą Państwa obciążymy po szkoleniu. Ponadto zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydamy jedynie osobom, które pozostaną do końca szkolenia.

 

UWAGA:

Program Giełdy kontaktów nie przewiduje czasu na zwiedzanie Gdańska. Mogą to Państwo uczynić

we własnym zakresie przed lub po programie.

 

Prowadzący program

Wszystkim punktom programu towarzyszyć będą wyspecjalizowani referenci (np. z DMK)

 

Czego mogą Państwo od nas oczekiwać?

 • Kompetentnych i doświadczonych prowadzących.
 • Szanujemy różnice, moderujemy i prowadzimy projekt razem tam, gdzie tylko jest to możliwe.
 • Pracy w formie warsztatów a nie wykładów.
 • Umożliwiamy wypowiadanie się i dyskusje na podstawie Państwa pedagogicznych kompetencji
  i doświadczeń.
 • Możliwość zadawania trudnych pytań i mierzenia się z nimi pod okiem i przy wsparciu prowadzących.

 

Język

Nie wymagamy znajomości języka niemieckiego.

Giełda będzie tłumaczona symultanicznie.