Programy polsko-niemieckie

W roku 2009 kontynuować będziemy polsko-niemiecką wymianę młodzieży. W niektórych z wymian będą brać udział partnerzy z kraju trzeciego, m.in. z Ukrainy, Francji czy Słowacji. Złożą się na nie warsztaty taneczne, teatralne, ekologiczne, dziennikarskie. Nie zabraknie także seminariów o tematyce historycznej. Będą też już tradycyjne spływy kajakowe. Multiplikatorzy wymian, trenerzy, instruktorzy, pedagodzy tradycyjnie mogą skorzystać ze szkoleń prowadzonych przez nasz ośrodek, a dotyczących wymian międzynarodowych dofinansowywanych przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Większość terminów została ostatecznie potwierdzona przez naszych partnerów. Poniżej wykaz planowanych przedsięwzięć. Nie jest to oczywiście zamknięta list. Może ona ulegać jeszcze pewnym korektom.

Programy polsko-niemieckie (maj-grudzień 2009)

Warsztaty taneczne, 31 maja – 6 czerwca, Gdańsk
Warsztaty teatralne, 7-14 czerwca, Bytów-Gdańsk
Spływ kajakowy rzeką Radunią, 6-14 lipca
Warsztaty ekologiczne ze spływem kajakowym rzeką Wdą „Woda płynie ponad granicami”, 12-19 lipca
„Memoria dla Pomorza” – warsztaty dla wolontariuszy z Niemiec, Polski i Ukrainy, 8-22 sierpnia, Gdańsk
Polsko-niemiecki kurs tandemowy „Uczymy się polskiego i niemieckiego”, 22 sierpnia-4 września, Gdańsk
Warsztaty kulturowe „Gdańsk miastem wielokulturowym”, 12-19 września, Gdańsk
Warsztaty ekologiczne „Chleb i Ryba”, 20-27 września, Gdańsk
Warsztaty ekologiczne połączone ze spływem kajakowym, 20-26 września Flecken-Zechlin
Warsztaty historyczne „Wspólne dziedzictwo”, 4-9 października, Drezno
Polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium pt. „Prawa człowieka i odwaga cywilna”, 11-18 października, Hamburg

Szkolenia

Szkolenie „Animacja językowa” dla multiplikatorów i osób zaangażowanych w polsko-niemiecką wymianę młodzieży, 5-11 listopada, Gdańsk
Szkolenie dla multiplikatorów wymian polsko-niemieckich, 10-13 grudnia, Gdańsk

W sprawach szczegółowych prosimy o kontakt z koordynatorem polsko-niemieckiej wymiany młodzieży Jakubem Garstą (koordynacja@dmk.pl). Program dofinansowany został przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Zmieniony ( 15.05.2009. )