Nieodpłatne porady prawne w DMK

Przypominamy, że od lipca 2018 jest możliwość uzyskania w naszym Domu bezpłatnej porady prawnej w każdy parzysty poniedziałek miesiąca. Porad prawnych będzie udzielał radca prawny Piotr Pawlik. W celu skorzystania z poradnictwa prawnego należy dokonać zgłoszenia osobiście (ul. Świętej Trójcy 4) lub telefonicznie pod nr tel. (58) 301-57-21 we wtorki i środy między godz. 1100 a 1300. Serdecznie zapraszamy osoby potrzebujące pomocy prawnej.

 

Pan Piotr Pawlik jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji w Gdańsku oraz aplikacji radcowskiej ukończonej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Aktualnie jest radcą prawnym wpisanym na listę radcowską przed OIRP w Gdańsku pod nr GD/GD/3042. Radca Prawny Piotr Pawlik zdobył wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prawa cywilnego oraz administracyjnego świadcząc pracę na rzecz samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej. Aktualnie wykonuje zawód radcy prawnego w ramach jednoosobowej Kancelarii Radcy Prawnego oraz jest zatrudniony na stanowisku radcy prawnego. Prywatnie żonaty oraz lubiący historię i tematykę około historyczną.

 

Gdańsk, dnia 10 czerwca 2018 r.

Regulamin udzielania nieodpłatnych porad prawnych

 • 1
 1. Nieodpłatna pomoc prawna udzielania jest wszystkim osobom potrzebującym pomocy prawnej.
 2. Pomoc prawa udzielania jest z zakresu prawa: administracyjnego, cywilnego, karnego, gospodarczego, pracy.
 3. Pomoc prawna nie jest udzielana z zakresu prawa podatkowego oraz karnoskarbowego.
 4. Pomoc prawna nie będzie udzielana osobom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
 5. Z ważnych powodów osoba udzielająca pomocy prawnej może odmówić jej udzielenia.
 6. Nieodpłatna pomoc prawna nie przygotowuje projektów: pism, pozwów, odwołań, skarg itp., z wyjątkiem pomocy w sporządzeniu wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych, bądź wniosku o ustanowienia pełnomocnika z urzędu.
 7. Pomoc prawna udzielania jest w Domu Spotkań i Pojednania im. Św. Maksymiliana Kolbe
  w Gdańsku przy ul. Św. Trójcy 4, 80-822 Gdańsk. Z ważnych powodów miejsce udzielania porad prawych może zostać wyznaczone w innym miejscu.
 • 2
 1. Nieodpłatna pomoc prawna udzielania jest w godzinach od 15:30 do 16:30 w każdy parzysty poniedziałek miesiąca.
 2. Rozpoczęcie udzielania porad prawnych następuje od dnia 9 lipca 2018 r.
 3. Godziny udzielania porad prawnych mogą ulec zmianie.
 4. W przypadku dużego zainteresowania istnieje możliwość zwiększenia częstotliwości udzielania porad prawnych jednakże w wymiarze nie w większym niż 1 dzień w tygodniu.
 5. Jeżeli dzień udzielania porad prawnych przypada w święto uznane przez prawo polskie za dzień wolny od pracy, porady prawne w tym dniu nie będą udzielane bez obowiązku ich odrobienia w innym terminie.
 6. Z ważnych powodów (w szczególności choroby osoby udzielającej porad prawnych, urlop) oraz braku możliwości ustalenia zastępcy, porady prawne nie będą udzielane w wyznaczonym dniu.
 • 3
 1. Średni czas udzielania porady prawnej trwa około 15 min. Istnieje możliwość wydłużenia czasu udzielania danej porady prawnej.
 2. Udzielanie porad prawnych następuje zgodnie z dokonanym zgłoszeniem telefonicznym pod nr tel. (58) 301-57-21 lub osobistym w Domu Spotkań i Pojednania im. Św. Maksymiliana Kolbe w Gdańsku przy ul. Św. Trójcy 4, 80-822 Gdańsk. Zgłoszenia będą przyjmowane we wtorki oraz środy w godzinach od 1100 do 1300. Kolejność oraz datę udzielenia porady prawnej zostanie wskazany przez osobę rejestrującą.
 3. Osoba zgłaszająca chęć otrzymania porady prawnej zobowiązania jest do wskazania zagadnienia, podania numeru telefonu kontaktowego.
 4. Z ważnych powodów osoba udzielająca porad prawnych może ustalić inną kolejność
  ich udzielania.
 • 4
 1. Nieodpłatnych porad prawnych udziela osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata bądź radcy prawnego.
 2. Z ważnych powodów osoba udzielająca porad prawnych może zostać zastąpiona przez aplikanta adwokackiego bądź radcowskiego.
 • 5

Osoby przybywające do punktu porad prawnych winny przygotować dokumentację jeśli jest ona częścią udzielanej porady prawnej.

 • 6
 1. Administratorem danych osobowych jest radca prawny Piotr Pawlik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Pawlik z siedzibą w Gdańsku
  przy ul. Kornela Makuszyńskiego 8/10, 80-291 Gdańsk.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia porady prawnej zgodnie z art. 6 pkt 1 lit b ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia udzielania porady prawnej.
 4. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Każdy ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym celem udzielenia porady prawnej.
  W przypadku odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych porada prawna nie zostanie udzielona.
 • 7
 1. Regulamin obowiązuje do dnia wprowadzenia nowego regulaminu.
 2. Zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.
 3. Korzystanie z porad prawnych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.
 4. Osoby przebywające w miejscu udzielania porad prawnych (Dom Spotkań i Pojednania
  Św. Maksymiliana Kolbe w Gdańsku przy ul. Św. Trójcy 4) zobowiązane są do przestrzegania porządku obowiązującego miejsca ich udzielania, a w szczególności przepisów BHP, PPOŻ.