Obszary działania

Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku (DMK) został założony w 1992 roku przez gdańską prowincję Franciszkanów (OFM Conv.) Dwa lata później otrzymał osobowość prawną. Placówka dysponuje własną bazą noclegową z zapleczem konferencyjnym i gastronomicznym dla 47 osób.

DMK zatrudnia wykwalifikowaną kadrę programową i tłumaczy oraz na stałe współpracuje z pedagogami, trenerami i specjalistami z zakresu wielu dziedzin, m.in.: dziennikarstwa, edukacji obywatelskiej, czy muzyki i kultury, a także korzysta z doświadczenia nauczycieli akademickich.

Słuchanie i dialog w drodze, formacja duchowa – rekolekcje

Od 2013 roku dom prowadzi rekolekcje tematyczne oraz stanowi zaplecze dla grup budujących swoją formację duchową. Znajdują w nim gościnę oazy i członkowie rekolekcji franciszkańskich. Ponadto DMK jest inicjatorem ruchu pielgrzymkowego.

Międzynarodowa wymiana młodzieży

Jako instytucja kształceniowa dla młodzieży DMK pełni rolę tzw. jednostki centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Wspiera, organizuje i promuje międzynarodową wymianę młodych ludzi, a tym samym służy pojednaniu i zbliżeniu między narodami. Poprzez pracę programową umożliwia uczestnikom projektów obserwację współczesnego świata i zdobywanie o nim wiedzy w zakresie kultury, polityki i ekonomii. Odbywają się w nim międzynarodowe spotkania młodzieży z całej Europy.

Organizowane są kursy językowe, szkolenia dla multiplikatorów międzynarodowej wymiany młodzieży, warsztaty plastyczne, fotograficzne, teatralne, filmowe, seminaria historyczne czy spływy kajakowe. Na stałe do kalendarza organizowanych programów wpisały się warsztaty dziennikarskie, a także jazzowe.

Program wschodni

Ważną częścią pracy Domu Św. Maksymiliana jest działalność służąca szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej, skierowana do społeczeństw Europy Wschodniej i Azji. W ramach programu wschodniego DMK przeprowadza szereg szkoleń i wizyt studyjnych. Projekty służą aktywizacji społeczności lokalnej m.in.: na Białorusi, Ukrainie, Rosji i są swoistym transferem wiedzy oraz dobrych praktyk.

Ważną częścią tej działalności jest praca ze studentami w ramach programu Study Tours to Poland. DMK zatrudnia również stażystów ze Wschodu. Przykłady działań odnotowane zostały w Archiwum Wschodnim .

Wolontariat europejski (EVS)

Jednym z istotnych zadań jest praca z wolontariuszami, których gości DMK. Do tej pory kilkudziesięciu wolontariuszy z Niemiec, Ukrainy, Białorusi, Mołdawi, Belgii i Francji odbyło tu swoje staże. Dom ramach europejskiego Programu Młodzież w Działaniu gości na rocznym wolontariacie młodych ludzi ze wschodniej i zachodniej części Europy. DMK promuje ideę wolontariatu europejskiego na forum regionalnym, jak i międzynarodowym. Wolontariusze na co dzień współpracują z doświadczonym zespołem organizatorów projektów. Wspólnie z zespołem programowym mogą wdrażać swoje pomysły w zakresie przygotowywania międzynarodowych programów dla młodzieży. Umożliwia to im nabycie nowych umiejętności i poszerzenie wiedzy nt. europejskich społeczeństw o zróżnicowanej tradycji kulturowej.

Działalność kulturalna i międzyreligijna

DMK prowadzi szeroką działalność kulturalną, muzyczną i wystawienniczą. W jej ramach odbywają się koncerty i spektakle grup teatralno-muzycznych oraz wystawy prac plastycznych we franciszkańskim kościele Świętej Trójcy w Gdańsku. Organizowane są także spotkania i konferencje o charakterze międzyreligijnym.

Forum krajowe i międzynarodowe

Szerokie spektrum efektywnie prowadzonych działań przez DMK, wyznacza ważne miejsce pośród organizacji pozarządowych w Polsce. Na forum krajowym Dom Św. Maksymiliana dzieli się swoim doświadczeniem z partnerami w ramach Grupy Zagranica – największej opiniotwórczej federacji polskich ngo’sów działających poza granicami Polski.

DMK należy on do Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania i europejskiej sieci organizacji działających na rzecz praw człowieka i edukacji obywatelskiej DARE (Democracy and Human Rights Education in Europe).

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress