Archiwum Asyż w Gdańsku

Konkurs rozstrzygnięty

Zakończyły się obrady komisji konkursowej wyłaniającej autora hasła związanego z pojednaniem i przebaczeniem. Konkurs ogłoszony został w przededniu ubr. “Asyża w Gdańsku”. Jego celem by...
Więcej

Jak wprowadzać ducha Asyżu?

Jak wprowadzać w życie ducha Asyżu? Na to pytanie m.in. starają się znaleźć odpowiedź ojcowie franciszkanie, którzy spotykają się w Lordes we Francji na tygodniowym seminarium “Pro di...
Więcej

Podsumowania Rady Programowej

W dniach 17 i 18 listopada br. odbyło się w Słupsku dwudniowe posiedzenie Rady Programowej DMK. Rada, której przewodniczył dyrektor Domu św. Maksymiliana o. Roman Zioła omówiła ostatnio podej...
Więcej

Zakończył się V Asyż w Gdańsku

Po raz piąty przedstawiciele kościołów chrześcijańskich wspólnie z wyznawcami judaizmu i muzułmanami modlili się o pokój pod symbolicznym namiotem na dziedzińcu franciszkańskiego kościoł...
Więcej

Solidarny wobec drugiego

Spotkanie młodzieży w ramach V Asyżu w Gdańsku. “Solidarny wobec drugiego” to temat seminarium, które odbyło się (26.10.10) w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Gdańsku-Wrzeszczu. ...
Więcej

Młodzi ku Asyżowi w Gdańsku

Dziewięć miesięcy po międzynarodowym spotkaniu “Giovani verso Assisi” (Młodzi ku Asyżowi), które odbyło się w mieście św. Franciszka w sierpniu 2009 r., uczestnicy tego wydarzen...
Więcej

Gdański dialog międzyreligijny

Członkowie komitetu organizacyjnego Asyżu w Gdańsku spotkali się w Domu Pojednania i Spotkań na seminarium podsumowującym dialog międzyreligijny. W spotkaniu (10.11.09) wzięli udział: imam Ha...
Więcej

Zakończył się czwarty Asyż w Gdańsku

Modlitwa o Pokój, spotkanie młodzieży, otwarcie wystawy nt dialogu międzyreligijnego w świecie oraz forum jedności zatytułowane “Bogactwo i ubóstwo w aspekcie religii” znalazły si...
Więcej

Czwarty Asyż w Gdańsku

W dniu 27 października br. odbędzie się Asyż w Gdańsku. Będzie to czwarta edycja międzyreligijnego spotkania organizowanego przez Dom Pojednania i Spotkań wspólnie z gdańskim klasztorem Fran...
Więcej

O gdańskim Asyżu w Rumunii

Bracia franciszkanie wymieniają się doświadczeniami i dzielą się refleksją na temat dialogu religijnego i ekumenizmu. Tym razem seminarium poświęcone tej tematyce odbywa się w rumuńskim Baca...
Więcej