800-lecie Franciszkanów

Program Obchodów 800-lecia Zakonu Franciszkanów na Pomorzu zainaugurowany zostanie 8 czerwca 2009 r. w Kościele Św. Trójcy w Gdańsku koncertem cenionego Zespołu Muzycznego Bazyliki Św. Franciszka w Asyżu (Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco Assisi). Z chórem wystąpi orkiestra kameralna ze Lwowa.

Przed 800 laty w roku 1209 uznano i zaaprobowano franciszkański program, stanowiącym początek ruchu w jego różnorodnych przejawach instytucjonalnych, historycznych i kulturowych. Kościół zatwierdził tzw. „forma vitae”. Różnorodność form aktywności przejawiała się także w działalności na polu upowszechniania i rozwoju kultury, edukacji, ekologii, współpracy międzynarodowej, międzykulturowej i międzyreligijnej. Jednym z narzędzi do realizacji tych celów dzisiaj, są ośrodki takie jak gdański Dom Pojednania i Spotkań. 800-lecie charyzmatu Św. Franciszka może stać się dla nas kolejnym impulsem do włączenia we współpracę, jej zaciśnięcie z gdańskimi i pomorskimi organizacjami życia kulturalnego i wspólnotami etnicznymi oraz wyznawcami innych religii. Informacje oraz relacje ze światowych i ogólnopolskich obchodów Jubileuszu można zaczerpnąć z franciszkańskiego serwisu Franciszkanie.pl oraz ze strony oficjalnej 800-lecia Franciszkanów .

Na gdański program obchodów złożą się trzy kluczowe wydarzenia nawiązujące do tradycji i historii zakonu franciszkańskiego. Pierwszym punktem będzie wspomniany wyżej koncert Cappella Musicale z Bazyliki w Asyżu.

Początki Capella Musicale sięgają czasów brata Juliana ze Spiry, który w roku 1230 otrzymał polecenie napisania oficjum rytmicznego na cześć św. Franciszka i który (najprawdopodobniej) był pierwszym mistrzem śpiewu nowopowstałej bazyliki. W Średniowieczu Bazylika miała wielkie znaczenie jako centrum wykonywania i tworzenia muzyki sakralnej. W jej długiej historii znane nazwiska następują po sobie, a wśród nich brat Ruffino Bartolucci d’Assisi, który zaczął praktykować tzw. chór „uderzający” (battente) lub „połamany” (spezzato), brat Girolamo Deruta, autor „Transilvano” – pierwszego i najbardziej znanego dzieła o sztuce klawiatury muzycznej (1593), ojciec Alessandro Borrini czy ojciec Domenico Stella. Ci oraz wielu innych przyczynili się do oceny oraz produkcji muzycznej całkowicie strzeżonej w bibliotece w Sacro Convento (klasztorze w Asyżu). Działalność zespołu trwa nadal dzięki zaangażowaniu młodych śpiewaków działających przy współpracy różnorakich grup muzycznych z jasnym celem animowania liturgii, ale także z pragnieniem odkrywania na nowo muzyki, która nadała blasku tej słynnej bazylice asyskiej. Spośród szerokiego wachlarza działalności i koncertów zespołu, przeprowadzanych w całych Włoszech i poza granicami (Niemcy, Hiszpania, Malta), warto wymienić zwłaszcza zaproszenie ze Świętej Stolicy: chór został poproszony, by zaśpiewać w Bazylice św. Piotra w Rzymie, obecności Jana Pawła II, z okazji Jubileuszu Artystów; wspomnieć też trzeba o koncercie z okazji 750 lecia konsekracji Bazyliki św. Franciszka, który odbył się pod dyrekcją Keri-Lynn Wilson.

Obecnie zespołem kieruje ojciec Giuseppe Marino. Brat mniejszy konwentualny, studiował u profesorów: Wolfango Dalla Vecchia (organy) i Luigia Rossi Molinari (fortepian); uzyskał magisterium z zakresu chorału gregoriańskiego na Ambrozjańskim Instytucie Papieskim Muzyki Sakralnej w Mediolanie, gdzie studiował pod okiem L. Migliavacca, L. Molfino, A. Turco, V. Donella; ukończył liczne kursy doskonalenia praktyki chóralnej. Wśród jego utworów muzycznych poświęconych liturgii znajdują się Msze, motety, hymny i inne. Spośród utworów instrumentalnych wymienić można koncerty organowe, na fagot oraz koncert na sopran i orkiestrę zatytułowany „Koncert dla Maryji”; symfonię na instrumenty smyczkowe i perkusyjne oraz muzykę fortepianową. Jest autorem utworów orkiestrowych, wśród których znajdują się dwa oratoria „Antoni z Padwy” i „Stygmaty św. Franciszka”; kantaty „Samarytanka u studni”, „Zwiastowanie”, „Jakaż radość, gdy mi powiedziano”, „Krzew ognisty”; poematy symfoniczne „Wiara i rozum”, „Ubóstwo św. Franciszka” oraz wariacje na chór i orkiestrę na temat z filmu „Brat słońce, siostra księżyc”. Publikuje dla Edizioni Francescana e Carrara; nagrał płyty dla wielu wydawnictw.

Drugim punktem jubileuszowego programu Obchodów 800-lecia będzie koncert akustyczny chóru Deus Meus z sekcją instrumentalną, poświęcony pokojowi, miłości i poszukiwaniu szeroko rozumianego pojednania między ludźmi. Wyselekcjonowane utwory (ok. 1h30 min.) zaprezentowane zostaną w nowej aranżacji dyrygenta i kierownika chóru – Marcina Pospieszalskiego.

Chór ma olbrzymi dorobek. Jego skład stanowią profesjonaliści. Nagrał on kilka płyt oraz dokonał nagrań dla Polskiego Radia, Telewizji Polskiej, Polsatu… Chórowi podczas koncertu towarzyszy zespół kameralny. Gościem specjalnym zaś będzie znany i ceniony wokalista Mieczysław Szcześniak.

Trzecim i podsumowującym wydarzeniem Obchodów 800-lecie międzyreligijne wydarzeniem jakim jest „Asyż w Gdańsku” z międzywyznaniową modlitwą o pokój i sympozjum jedności z udziałem przedstawicieli wielu kościołów, środowisk naukowych i artystycznych. Gdańskiemu Asyżowi towarzyszyć też będzie ogólnopolski zjazd ministrów prowincjalnych wszystkich gałęzi zakonu franciszkańskiego w Polsce.

Upamiętnienie tego Jubileuszu w Gdańsku ma dla nas szczególne znaczenie. Przede wszystkim ze względu na podkreślenie dawnych cech i dumy Gdańszczan płynących z tolerancji i wielokulturowych korzeni grodu nad Motławą. „Upamiętniać” znaczy nie tylko wspominać, ale „celebrować” znaczenie tych wydarzeń, z których wziął początek ruch franciszkański. Początek zaś osadzony jest w czasie, w historii, a przede wszystkim w różnorodności kultur i społeczeństw, z którymi charyzmat Franciszka musiał się zetknąć i w które musiał się wcielić: w antropologicznych strukturach myśli, wartości, postaw zachowań i znaczeń rodzących się, ewaluujących i różnicujących się w zależności o kontynentu i od narodu.

Dzięki tym wydarzeniom wpisujemy się w światowy program obchodów.